Skip to main content
test
Projektplanerare, Svenskspråkiga tjänster - Social-och hälsovårdssektorn

Som en del av projektet Hållbar tillväxt inom Helsingfors sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster, utvecklar vi tjänsterna för svenskspråkiga kunder. Vi söker nu en projektplanerare till ett intressant och självständigt arbete.

Projektplaneraren gör olika utredningar och bygger upp samarbetsnätverk, med vilka man kan svara på de svenskspråkiga kundernas behov. Samarbetsnätverken kan omfatta, förutom Helsingfors stads olika sektorer, även föreningar, olika aktörer inom privatföretag, församlingar och läroanstalter. Dessutom består projektplanerarens uppgift av att delta i utvecklandet av svenskspråkiga tjänster inom sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster, vid sidan av utvecklandet av de finskspråkiga tjänsterna. De interna samarbetskumpanerna finns inom bedömningsverksamheten, hemvården, seniorcentren och inom Helsingfors sjukhus.

Vi förväntar oss goda it-kunskaper av projektplaneraren, förmåga att arbeta med olika samarbetspartners och förmåga att självständigt framställa presentationer och rapporter på svenska och finska. Du kan få stöd för ditt arbete med hjälp av utvecklarnätverket.

Vi jobbar multilokalt, det vill säga du kan jobba växelvis i utrymmena för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsternas verksamhetsställen, genom besök hos samarbetskumpaner och på distans.


Behörighetsvillkor:

Lämplig högskoleexamen.

Flytande muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.

Därtill förutsätter vi kännedom om social- och/eller hälsovårdstjänster.

Vi ser erfarenhet av utveckling av verksamheter och tjänster som meriterande.

Läs mer

https://www.hel.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/kom-och-jobba-hos-oss

Mer om arbetsgivaren
  • Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster, Hemvården
  • Jobb
  • SOTEPE-03-729-23
  • 30.10.2023 - 30.6.2025
  • 3814,85 €/mån
  • 15.9.2023 - 2.10.2023 16:00
  • Övriga jobb inom hälsovårdNylandHelsingforsKommun

Kontaktinformation

Projektchef Heidi Sipiläinen, tfn 09 310 34397

Lär dig mer om oss

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster, Hemvården

Vi producerar välbefinnande, hälsa och trygghet för helsingforsbor, med hjälp av ett starkt kunnande och genom samarbete. Vi utgör en av Finlands största producenter av social-, hälsovårds- och räddningstjänster och hos oss jobbar över 15 000 proffs på genuina handlingar och bemötande. Tillsammans bygger vi upp en bättre stad, där alla kan leva ett gott liv.

Som yrkespersoner inom social- och hälsovårdstjänster, vill vi hjälpa och stöda helsingforsbor i olika livsskeden: vi finns där för den som är i rådgivningsåldern, för barn, unga, vuxna, familjer och för de äldre. Vi gör ett värdefullt arbete genom att erbjuda likvärdiga och kvalitetsmässiga tjänster, som stöder hälsa och välbefinnande.

Vi siktar på en förstklassig personalupplevelse och vår målsättning är att säkra personalens arbetsvälbefinnande och trivsel. Enligt våra medarbetare, utgörs vår styrka av mångsidiga arbetsuppgifter, god atmosfär på arbetsplatsen och möjlighet till kontinuerlig inlärning, samt utveckling av arbetet. Genom att stöda förpersonernas arbete, främjar vi möjligheten till framgång i arbetet för varje medarbetare.

Följ oss i sociala medier @stadinsoterekry och @stadinbrankkari.


Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsinki

Rekommenderade jobb