Projektsocialhandledare - Borgå stad

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya dem fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på arbetets kvalitet och personalutveckling.

Vi söker en socialhandledare till en tidsbestämd tjänst för tiden 5.7.2021 - 31.12.2022 då projektet slutar.

I Borgå inleddes det 1.3.2021 kommunförsöket med anknytning till sysselsättning i enlighet med regeringsprogrammet. Avsikten med kommunförsöket är att prova på att sysselsättningsåtgärder blir en del av kommunernas permanenta servicestruktur. Kommunernas ansvar för ordnande utvidgas vidare och i fortsättningen har kommunerna befogenheten att besluta om åtgärder gällande svårsysselsatta personer. Målet är att samordna kommunernas egna resurser såsom utbildnings-, social- och hälsotjänster samt statens arbets- och näringsbyrås experttjänster till kommunernas sysselsättningstjänster.

Som projektsocialhandledare arbetar du som en del av projektet Osallisena kotoutumista tukevien palveluiden tuottamisessa inom Borgå stads invandrartjänster men ditt arbetsområde är samarbete med sysselsättningstjänster.

Du arbetar med kunder som har kommit som kvotflyktingar och som har överskridit sin integrationstid och ansvarar om dessa kunders handledning till arbetslivet samt till sysselsättningsfrämjande servicen. Du gör även samarbete med arbetsgivarna för att regionens arbetssökande och arbetsplatser skulle mötas.

Din uppgift är att stöda sysselsättning av personer med främmande språk i samarbete med nätverket av övriga aktörer. Du gör uppsökande kundarbete som en yrkesperson inom arbetssökning och arbetsförberedning. I arbetet planerar och ordnar du verkstäder för smågrupper, gör bemötande kundarbete samt får prova på och rapportera om modeller som utvecklas under projektet. Dessutom hör övriga arbetsuppgifter i anknytning till helheten kommunförsöket som arbetsgivaren anvisar till dig.

Arbetsplatsen ligger i Borgå i teamet inom invandrartjänster. Vårt team består av en socialarbetare, integrationshandledare, två socialhandledare, en sekreterare och ledande socialarbetare. Utöver stödet från teamet och chefen får du också ett starkt och kompetent nätverk till stöd för ditt arbete.

Behörighetskrav:

Behörighetsvillkor för uppgifterna som socialhandledare är en för uppgiften lämplig yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård, socionom YH, som riktar sig till det sociala området. Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga och god social kompetens samt kundinriktad handledningskompetens.

Vi värdesätter god kännedom om regionala arbetsmarknader, utbildningsmöjligheter och nätverk. Dessutom värdesätter vi ett utvecklande arbetsgrepp, mod och färdigheter till nätverks- och företagssamarbete samt erfarenhet om eller syn på arbetet med kvotflyktingar och syn på teman delaktighet.

Kännedom om de nuvarande arbets- och näringstjänsterna och smidig användning av olika slags klientdatasystem räknas som merit.

Dessutom förutsätter vi goda muntliga färdigheter i båda inhemska språken samt goda skriftliga färdigheter och läsförståelse i det ena inhemska språket.

Socialhandledarens arbetstid är 36,25 h/ vecka. Månadslönen är 2787,61 €.

Den som väljs till tjänsten ska inom 30 dagar från delfåendet av beslutet lämna in ett godtagbart läkarintyg. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 28.6.2021 kl. 9 via länken Sök nu.

Läs mer

https://www.borga.fi/invandrare

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ger ledande socialarbetare Raisa Muikku, tfn 040 537 7899 raisa.muikku@porvoo.fi eller projektchef för projektet Osallisena anne.laitinen-saunio@ely-keskus, tfn 050 350 9660.

Lär dig mer om oss

Invandrartjänster

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb