Prosessialan päätoiminen tuntiopettaja

Haemme Ammattiopisto Lappiaan päätoimista tuntiopettajaa prosessialalle Kemiin ajalle 26.10.2020 - 31.7.2021.

Tehtäviin kuuluu ammatillisten aineiden opettaminen prosessiteollisuuden alalla sekä oppilaitos- että tehdasympäristössä.

Tehtävässä arvostetaan prosessiteollisuuden tuntemusta sekä työkokemusta prosessialalta. Hakijan tulee tuntea alueen suurteollisuutta sekä elinkeinoelämää.

Tehtävään antaa hyvät valmiudet mm. prosessialan pääaineopinnot.

Lisäksi arvostamme

- prosessinohjauksen ja/tai kunnossapidon osaamista
- halua ohjata opiskelijoita teollisuudessa
- hyvää asennetta ja motivaatiota
- aloitteellisuutta, yhteistyötaitoja ja ongelmanratkaisukykyä
- sosiaalisia taitoja, joustavuutta ja valmiutta liikkua alueen yrityksissä sekä eri toimipisteidemme välillä
- esiintymistaitoja, osaat ilmaista itseäsi sujuvasti sekä suullisesti että kirjallisesti
- olet kiinnostunut kehittämään työelämälähtöistä koulutusta yhteistyössä alan yritysten kanssa
- tietoteknisiä valmiuksia

Kelpoisuusehdot on määritelty opetustoimen henkilöstöä koskevassa asetuksessa 986/98. Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen asiakirja soveltuvuudesta alaikäisten kanssa työskentelyyn sekä työhöntulotarkastustodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Työ-, tutkinto- ja muut todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakijan suostumuksella tiedoksianto valinnasta annetaan sähköisenä hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13).

Lisätietoja

http://www.lappia.fi

Tutustu työnantajaan

Koulutuspäällikkö Markku Toratti
Puh. 040 652 9536
markku.toratti(at)lappia.fi

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia, osaamispalvelut
Osoite: Tietokatu 2, 94600 Kemi

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on vahva maakunnallinen koulutuksen järjestäjä ja aktiivinen kehittäjä. Kuntayhtymä tarjoaa monenlaisia työtehtäviä eri alojen asiantuntijoille.

Lappiassa on tällä hetkellä noin 330 työntekijää ja noin 3500 nuorta ja aikuista opiskelijaa.

Lappia toteuttaa ja kehittää ammatillista koulutusta ja muuta sitä tukevaa toimintaa alueen kannalta tuloksellisesti, tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lappia ja jokainen lappialainen vaikuttaa vahvasti alueen elinvoiman kehittymiseen. Visiomme on Lappia - Pohjoista elinvoimaa!

Meillä asiakas on ytimessä aidosti, vastuullisesti ja välittäen. Meillä on vahvaa osaamista ja uudistumme rohkeasti.

Henkilöstön osaamisen kartuttaminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ovat toimintamme avainasioita. Työskentelemme moniammatillisesti ja huomioimme työelämästä ja toimintaympäristöstä tulevat kehittämistarpeet. Lappialaisilla on kattava ja laadukas työterveyshuolto sekä monipuoliset henkilöstöedut. Lappia on savuton oppilaitos.