Psykiatrian erikoissairaanhoitaja

Tervetuloa töihin Pohjois-Pohjanmaalle lasten- ja nuorisopsykiatrian pariin!

Etsimme vuonna 2020 toimintansa aloittaneeseen lasten ja nuorten psykiatriseen yksikköön uusia työntekijöitä. Sinulla on halutessasi hienot mahdollisuudet osallistua sairaanhoitajan työn lisäksi palveluiden kehittämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Lasten- ja nuorten psykiatrisen yksikön toimintaan kuuluu lasten ja nuorten psykiatrisen avohoidon järjestäminen alueellamme. Osa psykiatrisista sairaanhoitajista tulee työskentelemään kouluilla. Toimintamme periaatteita ovat perhekeskeisyys, asiakaslähtöisyys sekä yhdessä tekeminen.
Meillä on monipuoliset psykiatriset palvelut: tulet olemaan osa Terapiakeskusta, johon kuuluu lisäksi A-klinikka, aikuisten mielenterveyspalvelut ja psykiatrinen kotikuntoutus.

Haemme
SAIRAANHOITAJAA

Psykiatrian erikoissairaanhoitajan tehtäviin kuuluu moniammatillinen tiimityö työryhmän kanssa, hoitosuhde- ja terapiatyöskentely ja verkostotyö. Sairaanhoitaja työskentelee Ylivieskan alakouluilla koulupsyykkarina.

Tällä hetkellä Kallion alueella on kuusi koulupsyykkaria, jotka työskentelevät ala- ja yläkouluilla sekä lukiolla ja toisella asteella. Työ keskittyy psyykkisistä ongelmista kärsivien lasten ja nuorten arviointiin, hoitoon ja kuntoutukseen. Kelpoisuusvaatimuksena on psykiatrisen sairaanhoitajan tai psykiatrisen erikoissairaanhoitajan tutkinto tai sairaanhoitajan AMK -tutkinto, jossa suuntautuminen psykiatriseen hoitotyöhön sekä ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Työkokemus mielenterveystyöstä nuorten parissa ja psykoterapiakoulutus katsotaan eduksi.

Toimi täytetään sopimuksen mukaan. Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa. Lisäksi toimen valitulta vaaditaan ennen toimen vastaanottamista, itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen toimittamista. Toimen hoitaminen edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Hakemukset lähetetään www.kuntarekry.fi kautta 31.5.2021 klo 15 mennessä. Valitsemme haastateltavat hakemuksen perusteella ja lähetämme heille kutsun haastatteluun sähköpostilla. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antavat:
- Palvelupäällikkö Terhi Manni 044-4195 324
- Osastonhoitaja Sanna Hänninen, 040-6355 390
tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Palvelupäällikkö Terhi Manni 044-4195 324
- Osastonhoitaja Sanna Hänninen, 040-6355 390
tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lisätietoja

Lasten- ja nuorten psykiatrinen yksikkö

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 500 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!


Osoite: Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Suggested jobs