Psykiatrian sairaalan kesäsijaisuudet

Sairaanhoitajien ja lähihoitajien kesäsijaisuudet

Etsimme sinua ennakkoluuloton ja vaihtuvia tilanteita pelkäämätön terveydenhuollon ammattilainen tai opiskelija! Olet valmis uusiin haasteisiin ja kiinnostunut toimimaan psykiatrisessa hoitotyössä. Työaikamuotona on jaksotyö, aamu-, ilta- yö- ja viikonlopputyötä. Toimintamme perustuu laadukkaaseen potilashoitoon, vastuullisuuteen, moniammatilliseen yhteistyöhön, jatkuvaan oppimiseen ja ihmisarvon kunnioittamiseen.

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala vastaa alueen sairaalahoitoa vaativien psyykkisten sairauksien hoidosta. Sairaalassa on akuuttipsykiatriaan, kuntoutukseen ja oikeuspsykiatriaan, geropsykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan profiloituneita osastoja. Sairaanhoitaja/lähihoitaja huolehtii yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa potilaan kokonaishoidon koordinoinnista, tutkimuksesta sekä hoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Hoitohenkilökunta vastaa omalta osaltaan potilaan selviytymistä tukevasta hoitotyöstä, kuntouttavasta hoitotyöstä, potilaan ohjauksesta ja jatkohoidon järjestämisestä/varmistamisesta.

Tehtävässä vaaditaan kiinnostusta psykiatriseen hoitotyöhön ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Perehdytyksen jälkeen työntekijältä odotetaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn potilaiden, heidän perheiden ja verkostojen kanssa sekä työryhmätyöskentelytaitoja. Opiskelijoita työsuhteessa ohjaa terveydenhuollon ammattihenkilö tai terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Työskentely on ajoittain fyysisesti kuormittavaa eli fyysisen toimintakyvyn tulee olla kuormituk-sen mukainen.

Kelpoisuutena tehtävään on laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tai terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyys. Myös alan opiskelijat huomioidaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa.

Kymsoten kesäsijaisuudet järjestetään yhdessä Sarastia Rekryn kanssa. Jos sinulla on mahdollisuus työskennellä kesäsijaisena yli 3 kuukauden ajan jätä hakemus tähän linkkiin. Jos sinulle sopii lyhyempi kesätyöjakso laita hakemus Sarastia Rekryyn: https://www.sarastiarekry.fi/tyonhakijalle/tietoa-keikkailusta/

Haastatteluja toteutetaan hakuajan kuluessa ja rekrytointi päättyy kun sijaisuuksiin on henkilöt valittu.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa:
Palveluesimies Anu Niemi 044 2231 499 ja
palveluesimies Teppo Kupiainen 044 2231 481

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 45750 Sairaalamäki

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 6000 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.