Psykiatrinen sairaanhoitaja - Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa on haettavana

Psykiatrisen sairaanhoitajan vakituinen toimi mielenterveys- ja päihdepalveluiden tehostetussa asumispalveluyksikössä Karkkilassa
Oletko vastuuntuntoinen, pitkäjänteinen ja kehitysmyönteinen psykiatrinen sairaanhoitaja, joka osaa puhaltaa yhteen hiileen työryhmän kanssa samalla kyeten itsenäiseen päätöksentekoon? Tule meille Kompassiin 20-paikkaiseen asumispalveluyksikön työryhmään tuomaan ammattitaitosi yhteisen tavoitteemme äärelle: jokaisen asiakkaan mahdollisimman itsenäisen elämä. Sinun lisäksi yksikössä työskentelee lähiesimies, 2 sairaanhoitajaa, yksi sosiaaliohjaaja sekä 7 ohjaajaa. Sairaanhoitajien työ on pääasiassa aamu- ja iltavuoroa: lähtökohtana on, että yksikössä on arkisin aamuvuorossa sairaanhoitaja. Yksikössä on käytössä yhteisöllinen työvuorosuunnittelu.

Kompassissa meillä on tahtotila siihen, että asiakkaat kuntoutuvat kohti itsenäisempää asumista ja heitä kannustetaan ja osallistetaan omaa elämää ja asumista koskevaan päätöksentekoon. Asiakkaat arvioivat itse omaa kuntoutumistaan työryhmän kanssa ja tässä meillä on apuna TUVA-toimintakykymittari. Toimintakykyä arvioidaan laajasti itsenäisen asumisen näkökulmasta, ja keskiössä työssä on asiakkaan oma kokemus omasta toimintakyvystään ja asiakkaan vahvuudet. Meillä ei diagnoosi tai oireiden esiintyvyys yksinään määritä asumisen tuen määrää, vaan työryhmän arvio sekä asiakkaan oma kokemus oireiden häiritsevyydestä tai tuen tarpeista.
Tehtävässä menestyminen edellyttää asiakkaan tarpeita huomioivaa ja voimavaroja kunnioittavaa työotetta, luovaa ongelmanratkaisukykyä, verkostoyhteistyötaitoja ja kykyä hallita vaihtuvia tilanteita. Tehtäviin sisältyy asukkaiden psykososiaalisen toimintakyvyn ja aktiivisen arjen sujumisen tukeminen, sekä yksilö- ja ryhmätoimintojen suunnittelu ja toteuttaminen. Työryhmällä on säännöllinen ryhmätyönohjaus.
Tehtävä täytetään 3.1.2020 alkaen. Työaikamuotona on vuorotyöluonteinen jaksotyö. Tehtäväkohtainen palkka on 2 554,27 €/kk. Työsuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sairaanhoitaja (AMK) tutkinto (tai vastaava aikaisempi tutkinto) sekä suoritetut mielenterveys- ja päihdetyön syventävät opinnot tai psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto. Huomioimme myös loppuvaiheen opiskelijat. Tehtävän hoitamiseen toivotaan ajokorttia, koska yksikössä on oma auto, jota käytetään työtehtävissä. Tarkistamme ammattipätevyyden JulkiTerhikki -rekisteristä. Työsuhteen alkaessa työntekijällä tulee olla Tartuntatautilain § 48 mukainen rokotussuoja.
Karviainen on koulutusmyönteinen. Sosiaalialan lisäkouluttautumisesta kiinnostuneille on luotu Oppimisklinikka, jonka kautta saa tukea sosiaalityön opintoihin. Karviainen on savuton työnantaja.
Hakuaika päättyy 17.11.2019 klo 15.00. Haastatteluun pyydetyn on esitettävä alkuperäiset opinto- ja työtodistukset sekä voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Sähköinen hakemus tulee jättää www.kuntarekry.fi kautta, työavain 256171.

Lisätietoja

http://www.karviainen.fi/

Tutustu työnantajaan

Mielenterveys- ja päihdepalveluyksikön esimies Vilja Konieczny, puh. (09) 4258 2224 tai asumispalvelujen osastonhoitaja Marjo Pitkänen, puh. 050 4661227. Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@karviainen.fi

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Työikäisten palvelulinja
Osoite: Nyhkäläntie 43, 03600 Karkkila

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 900 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä.