Psykiatrinen sairaanhoitaja, Perheet voimavaraksi rikoksilla oireileville nuorille- hanke

Ansök senast  22.7.2024 14:30

Haemme psykiatrista sairaanhoitajaa Perheet voimavaraksi rikoksilla oireileville nuorille -hankeeseen. Tehtävä alkaa 1.9.2024 ja kestää 31.12.2025 saakka.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde) on saanut jatkorahoituksen Perheet voimavaraksi rikoksilla oireileville nuorille ajalle 1.9.2024-31.12.2025.

NURRI-hanke on ollut rikoksilla oireilevien nuorten toimintamalli, jota rahoitti oikeusministeriö. Hankkeen kohderyhmänä ovat 12-29-vuotiaat nuoret, joiden on epäilty syyllistyneen toistuviin tai vakaviin rikoksiin. Näiden nuorten kohdalla viranomaisella tai muulla toimijalla on herännyt lisäksi erityinen huoli päihteiden käytöstä tai muusta syrjäytymisen riskistä. NURRI-hankkeen toimintamallia on pilotoitu Oulun kaupungissa 11/2020-12/2022 sekä 4/2023-4/2024. Nurrin jatkokehittämisenä on nähty tarve vanhempien sitouttamiseen työskentelyyn.

Perheet voimavaraksi rikoksilla oireileville nuorille -hankkeessa on tarkoitus tukea nuoria ja erityisesti heidän vanhempiaan. Hankkeessa on tarkoitus kehittää nuorten rikoksentekijöiden vanhemmille tukimalli, jolloin perhe vahvistuu voimavaraksi vakavasti rikoksilla oireileville nuorille. Moniammatillisella työskentelyllä ja sidosryhmäyhteistyöllä on tarkoitus pyrkiä vaikuttamaan vanhempiin ja heitä on yritettävä tukea vanhemmuuteen liittyvien haasteiden keskellä. Myös toiminnan vakiinnuttaminen ja erilaisten alueellisten verkostojen koordinointi ovat tavoitteena.

Kohderyhmänä on niiden nuorten vanhemmat, joiden lapsilla rikokset toistuvat, muuttuvat vakavammaksi tai lapsen kohdalla työntekijällä on herännyt erityinen huoli esimerkiksi päihteiden käyttöön liittyen tai nuoren tilanteessa havaitaan muu uhka, joka lisää riskiä syrjäytyä. Rikoksilla oireilevat voivat olla myös alle 15-vuotiaita, jotka eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta jotka tekevät paljon rikoksia ja käyttävät päihteitä.

Toimintamallissa työtä tehdään moniammatillisessa työryhmässä, johon kuuluvat Pohteen sosiaaliohjaaja ja sairaanhoitaja sekä Oulun kaupungin nuorisotyön ohjaaja. Perheet voimavaraksi rikoksilla oireileville nuorille -hankkeessa projektisuunnittelijana toimii hankkeen sosiaaliohjaaja. Projektisuunnittelija raportoi hankkeen toiminnasta. Työryhmä työskentelee pääasiassa Oulun toimipisteeltä käsin. Oulun poliisi toimii hankkeen yhteistyökumppanina hankkeeseen ohjaavana tahona.

Sairaanhoitaja työskentelee hankkeessa pääasiassa virka-aikana, mutta hanketyö voi sisältää satunnaista iltatyötä tai matkustamista. Sairaanhoitajana työskentelet projektissa Sosiaali- ja kriisipäivystyksen vastuuyksikön alla.

Hankkeen sairaanhoitajana osallistut hankkeen
- asiakas- (yksilö-, ryhmä- ja perhetyö) ja verkostoyhteistyöhön
- kouluttamiseen ja hankkeen kehittämis- ja raportointityöhön
- muihin projektisuunnittelijan määrittämiin tehtäviin

Eduksi katsotaan
- kokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä
- menetelmäosaaminen kohderyhmän kanssa työskentelyyn (esim. lyhytterapeuttiset menetelmät, ART-menetelmäkoulutus)
- kiinnostus ja osaaminen rikoserityiseen työhön ja kehittämis- ja projektityöhön

Kelpoisuutena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.


Läs mer

http://www.pohde.fi

Kontaktuppgifter

Lisätietoja antaa vastuuyksikköpäällikkö Jaana Kotonen, p. 044 703 4853. Sähköposti jaana.kotonen@pohde.fi

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa-linkistä.

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa alueen julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueella työskentelevät 18 500 työntekijää tarjoavat asukkaille entistä yhtenäisempiä sosiaali-, terveys- ja pelastusalan palveluita. Alan ammattilaisille tarjoamme tiiviimmän yhteistyöverkoston ja uuden tavan kehittää palveluita. Budjettimme on noin 1,7 miljardia euroa. Läs om arbetsgivare