test
Psykiatrinen sairaanhoitaja - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Monialaiseen perhetiimiin kuuluu neljä jäsentä; kaksi perheohjaajaa, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä A-klinikan päihdetyöhön erikoistunut sosiaalityöntekijä jalkautuen erityisosaamisen kanssa asiakasperheiden kotiin.

Monialaisen perhetiimin psykiatrinen sairaanhoitaja toimii palvelutarpeen selvittelyvaiheen, erityistä tukea tarvitsevien tai lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevien perheiden kanssa.

Psykiatriaan suuntautunut sairaanhoitaja toimii monialaisessa perhetiimissä terveydenhuollon asiantuntijana. Sairaanhoitaja työskentelee perheiden kanssa, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on mielenterveysongelmia. Sairaanhoitaja konsultoi myös tarvittaessa sosiaalipäivystyksen, lapsiperhesosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon tiimeissä. Sairaanhoitaja tekee hoidon arviointia ja alustavia psykiatrisia tutkimuksia ja antaa suosituksia ja ohjaa asiakkaita oikeiden palveluiden piiriin.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.

Edellytetään monipuolista ja riittävää kokemusta psykiatristen asiakkaiden kohtaamisesta ja hoidosta. Psykiatrisen asiantuntijuuden tuominen monialaiseen tiimiin ja laajentaa näin tiimin reflektiivistä työotetta omalla asiantuntijuudellaan.

Lisäksi edellytetään itseohjautuvuutta, kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä, hyviä tiimityöskentelytaitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä paineensietokykyä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää tietoa ja kokemusta myös sosiaalityöstä ja lastensuojelusta.

Tarjoamme sinulle kehittämismyönteisen ja dynaamisen työyhteisön. Työparius ja tiimissä työskentely ovat voimavara haastavaan työhön. Työnohjaus, täydennyskoulutus ja vaikeiden tilanteiden akuutti purku on myös järjestetty. Toimi on nyt tilapäinen mutta sitä ollaan vakinaistamassa ja mahdollisesti palkkausta tarkistetaan samalla.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Perhetyön Ohjaus - yksikön johtava perheohjaaja Arja-Liisa Tamminen puh. 050 5567 449 tai arja-liisa.tamminen@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Sosiaalityö, Perhetyön ohjaus

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Linnankatu 31, 20100 Turku

Rekommenderade jobb