Psykiatrisk sjukskötare 50 % - Sjundeå kommun

Ansökningstiden är förlängd.
Vi söker till Sjundeå kommuns hälsovårdscentral en pålitlig och varmhjärtad psykiatrisk sjukskötare till ett ordinarie anställningsförhållande, PERUSTLTK 174/2020.

I den psykiatriska sjukskötarens arbetsuppgifter ingår mottagningsarbete, hembesök samt sam-arbete med olika instanser. De huvudsakliga uppgifterna är bedömning av vuxna klienters situation, genomförande av tillfälligt stöd och tillfällig vård samt att vid behov hänvisa till fortsatta undersökningar. Arbetet förutsätter förmåga att arbeta självständigt, färdighet att arbeta inom nätverk och team samt en aktiv inställning till arbetet.

Förutsatt utbildning och arbetserfarenhet
Kompetenskravet grundar sig på lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (599/1994) och av den som väljs till befattningen förutsätts psykiatrisk sjukskötarexamen eller sjukskötarexamen (YH) med inriktning på psykiatrisk vård. Utöver formell behörighet förutsätter vi goda kunskaper i finska och svenska. Arbetserfarenhet inom mentalvård är meriterande. Innehav av körkort är nödvändigt.

Uppgifter om arbetsförhållandet
Den valda ska innan tillträde uppvisa ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lönen betalas enligt AKTA. För befattningen tillämpas en sex (6) månaders prövotid.
I befattningen förutsätts fr.o.m. 1.3.2018 vaccinskydd enligt § 48 lagen om smittosamma sjukdomar.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information om uppgiften ger psyk.sjukskötare Helena Auvinen, tfn 044 386 1054, e-post helena.auvinen@siuntio.fi.

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdelningen
Adress: Charlotta Lönnqvist väg 5, 02580 Siuntio

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbets-miljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckel-tjänster i Sjundeå.