test
Psykolog - Raseborg stad

Psykolog vid barn- och ungdomsmottagningen

Raseborgs stad söker en psykolog till barn- och ungdomsmottagningen. På mottagningen får man hjälp i frågor som har att göra med barns och ungdomars utveckling och beteende, uppfostringsfrågor, att orka som förälder, barns och ungas psykiska hälsa samt krissituationer i familjen. Den primära verksamhetspunkten är Karis. Arbetet är fortlöpande och inleds enligt överenskommelse.

Till psykologens arbetsuppgifter hör bland annat att kartlägga barnets eller den ungas behov av stöd och att ge stöd åt barn, unga och deras föräldrar. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 7-17 år. Arbetet är mångsidigt och givande och förutsätter förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Arbetet utförs i nära samarbete med de övriga i teamet som består av tre andra psykologer och tre familjeterapeuter. Psykologerna är en del av ett mångprofessionellt habiliteringsteam.

Behörighetskrav: Legitimerad psykolog med goda kunskaper i de båda inhemska språken. Ifall behöriga sökande saknas kan studerande i slutskedet av studierna beaktas.
Vi förväntar oss att du har social kompetens och förmåga att ta eget ansvar.

Utdrag ur straffregister bör visas vid början av anställningen. Lönesättning enligt SH-avtalet och arbetsvärdering. Prövotid är sex månader.

Mera information ger enhetschef Michael Westerlund, tfn 019 289 3094 och psykolog Christina Lönnberg, tfn 019 289 3230.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 398129. Ansökningstiden går ut 10.12.2021 kl. 15.00.

Raseborg tillämpar fr.o.m. 1.3.2018 vaccinationskrav för personalen enligt §48 i lagen om smittsamma sjukdomar

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information ger enhetschef Michael Westerlund, tfn 019 289 3094 och psykolog Christina Lönnberg, tfn 019 289 3230.

Lär dig mer om oss

Mental- och missbrukarvård

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Raseborg, 10611 Raasepori
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb