Psykolog, elevvård

Ansök senast  24.6.2024 23:59

Kom och gör ett betydelsefullt och förebyggande arbete inom elevvården bland barn och unga! Östra Nylands välfärdsområde söker PSYKOLOGER för elevvården till ordinarie befattningar. Arbetet börjar enligt överenskommelse. När anställningsförhållandet börjar förläggs befattningarna till de svenskspråkiga läroanstalterna i välfärdsområdet.

Den nyutexaminerade får hos oss möjlighet att utveckla sin yrkeskunskap i ett multiprofessionellt team, medan den mer erfarna får använda sin kompetens brett i mångsidiga uppgifter.

Psykologen är en viktig och uppskattad expert i skolorna och har en central roll i stödtjänsterna för barn och unga. Man kan utföra arbetet inom elevvården på det sätt som passar en själv, och arbetsdagarna kan planeras självständigt. Hos oss blir du en del av det trevliga teamet av psykologer för elevhälsan.

Psykologens uppgifter inom elevvården inriktas på att stödja elevernas och de studerandes psykiska välbefinnande, kartlägga förutsättningarna för lärande och stöda lärandet i samarbete med skolor och läroanstalter. Det finns också goda möjligheter till utvecklingsarbete vid sidan av arbetet.

Våra egna psykologer tycker om närheten till naturen i välfärdsområdet och möjligheten att arbeta antingen i en stadsliknande miljö eller på en mindre ort. Inom elevvården är det trevligt att arbeta i elevernas vardag och att arbetsåret följer skolornas årsklocka. Inom elevvården kan man följa med barns och ungas utveckling under en lång tid och arbeta genuint förebyggande - skoldagen är en stor del av barnens och de ungas vardag. Balansen i arbetet kommer av det att man i elevvården träffar elever som befinner sig i många olika situationer. I arbetet kan man dra nytta av allt kunnande inom psykologi och ett brett arbetssätt utvecklar också färdigheterna.

Vi stöder utbildning och inlärning i arbetet och ordnar fortbildning och arbetshandledning enligt våra anställdas önskemål. Som arbetsgivare förhåller vi oss också positivt till frivilliga utbildningar och stöder utbildning som ökar ditt yrkeskunnande, såsom avlönad arbetsledighet.

Hos oss är arbetet flexibelt: du kan också arbeta på deltid och om arbetsuppgifterna tillåter finns det goda möjligheter till distansarbete. Företagshälsovårdens tjänster ordnas i Mehiläinen. Som personalförmåner får du lunch-, idrotts-, kultur-, välmående- och pendlingsförmåner i Epassi.

Du kan enligt dina önskemål och i mån av möjlighet arbeta antingen i Sibbo, Borgå, Lovisa, Lappträsk, Askola, Mörskom eller i Pukkila. Du kan också önska att om du helst arbetar med förskolebarn, elever i den grundläggande utbildningen eller studerande på andra stadiet. Inom vårt välfärdsområde finns cirka hundra verksamhetsställen i verksamhetsområdet för elevhälsan.

Behörighetsvillkor är behörighet som psykolog enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (559/94) samt legitimation hos Valvira som yrkesutbildad person. Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Kunskaper i det andra inhemska språket räknas meriterande.

Anställningsvillkoren följer arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet). I anställningsförhållandet tillämpas en prövotid på sex månader. Arbetstiden är 37,75 h/vecka. Den uppgiftsrelaterade lönen är 4124.07 e/mån. (från och med 1.6 dessutom en allmän förhöjning enligt SH-avtalet). I år betalas dessutom i september och november ett engagemangstillägg på 500 euro till ordinarie anställda.

Innan arbetsuppgiften tas emot ska den som väljs till uppgiften uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Skicka din ansökan senast 24.6. kl. 23.59.

Mer information om uppgiften ges av ledande psykolog Rauni Pääkkönen 050 326 5132 rauni.paakkonen@itauusimaa.fi och serviceansvarig Hanna Vehniäinen 040 487 6281 hanna.vehniainen@itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila och Sibbo. Hos oss jobbar omkring 2 600 proffs från olika branscher, och antalet uppgiftsbeteckningar är över 200. Sannolikt hittar du en arbetsplats som passar dig oavsett vart dina professionella intressen och framtidsplaner leder dig. Vi erbjuder också en möjlighet att verka i en tvåspråkig arbetsmiljö där det är en rikedom och möjlighet att behärska det andra inhemska språket men där det inte är ett ovillkorligt krav.

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Östra Nylands välfärdsområde producerar och ordnar offentliga social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet i sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Läs om arbetsgivare