Skip to main content
test
Psykolog, elevvård, Jakobstad - Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en psykolog till Österbottens välfärdsområde med första placering inom Jakobstads finskspråkiga elevvård.

Som skolpsykolog deltar du både i det gemensamma och det individuella elevvårdsarbetet. Målet för det gemensamma elevvårdsarbetet är att genom förebyggande insatser stöda hela skolsamfundets välmående. Inom det individuella elevvårdsarbetet arbetar du för att stöda den enskilda elevens välmående, inlärning och skolgång.

Arbetsuppgifterna förutsätter körkort och tillgång till egen bil.

Skolpsykologerna inom Österbottens välfärdsområde bildar en egen sektor där du har möjlighet att tillsammans med ca 30 andra skolpsykologer vara med och utveckla skolpsykologverksamheten på vårt område. Arbetet inleds 1.8.2023.

Välkommen till Österbottens välfärdsområde och till ett mångsidigt arbete med skolpersonal, barn, unga och deras familjer!


Behörighetskrav:
Legitimerad psykolog.
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ansvarig skolpsykolog Sofia Hedman
tel. 050 462 4382
sofia.hedman@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten.


Adress: Seminariegatan 17, 66900 Uusikaarlepyy
Österbottens välfärdsområde - Vi satsar på orientering

Rekommenderade jobb