test

Psykolog inom elev- och studerandevård i Hangö och Raseborg

Ansök senast  5.12.2023 15:45

Kom med i vårt härliga psykologteam! Vi är ett team med svenskspråkiga psykologer inom elev- och studerandevården i området Esbo, Grankulla, Hangö, Kyrkslätt och Raseborg. Vi har en god anda i vårt team och kollegialt stöd finns alltid nära till hands.

Som psykolog inom elev- och studerandevården främjar du elevers inlärningsförmåga samt främjar elevers psykiska och sociala välmående. Dina arbetsuppgifter består både av individuellt inriktad elevvård och allmän elevvård. Individuellt inriktad elevvård består av t.ex. stödsamtal, kognitiva utredningar, rådgivning, servicehandledning samt ställningstaganden.

Allmän elevvård består av att främja välmåendet för alla elever i läroanstalten, t.ex. genom att delta i läroanstaltens elevhälsogrupp. Som psykolog inom elev- och studerandevård får du använda och utveckla ditt kunnande på ett mångsidigt sätt. Vi ger en ordentlig introduktion i arbetet och du har alltid det egna psykologteamets stöd att få. Dina läroanstalter finns i Hangö och Raseborg.

De anställdas välbefinnande är viktigt för oss och vi vill erbjuda våra anställda mångsidiga förmåner. Utöver omfattande företagshälsovård får du 200€ per år till ditt förfogande, som du enligt dina önskemål kan använda till kultur-, välfärds-, idrotts- eller kollektivtrafikförmåner. Vi värdesätter balansen mellan arbete och fritid och arbetar enligt en hybridmodell med möjlighet till distansarbete. Vi erbjuder regelbunden arbetshandledning i grupp och kompetensutveckling.

Möjlighet till deltidsarbete finns. Ta gärna kontakt och diskutera möjlighet till deltidsarbete och/eller preferenser om arbetsområde.

Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska, god samarbetsförmåga, intresse för mångprofessionellt arbete samt fömåga till självständigt arbete.

Vi värdesätter tidigare erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar. Kännedom om elev- och studerandevård ses som en fördel.

Vi intervjuar redan under ansökningstiden, och platsen kan fyllas redan under ansökningstiden.

Jobbet är en tillsvidare anställning.

Arbetstid: 37h 45min/vecka

Behörighetskrav: legitimerad psykolog Valvira

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993) och förutsätts att gå på drogtest i enlighet med antidrogprogrammet i Västra Nylands välfärdsområde.

Ytterligare upplysningar ger: Ledande psykolog Heidi Storgårds, tfn. 046 877 3275, heidi.storgards@luvn.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Kom och skapa Finlands bästa välfärdsområde! Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på barnrådgivningen till de sista levnadsdagarna. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. Då hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi förenar allas starka sidor och kompetens har vi fina förutsättningar att lyckas med vårt mål.  Vi betjänar 475 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Välfärdsområdet har nästan 10 000 anställda. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet. Tvåspråkighet är en rikedom och vi värdesätter kunskaper i de båda inhemska språken. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra

Läs om arbetsgivare