test
Psykolog - Lohjan kaupunki

Vi söker en entusiastisk och utvecklingsvänlig psykolog till en arbetsgrupp på 10 medarbetare till en familjerådgivning vid familjecentret Segel för fast anställning.

Psykologen arbetar med barn i lågstadieåldern och deras familjer. Psykologen har ett eget arbetsrum till sitt förfogande.

På familjerådgivningen har du möjlighet att arbeta självständigt och i par med teamets familjerådgivare och övriga psykologer. I ditt arbete får du stöd av en konsulterande barnpsykiater samt arbetshandledning. Dessutom har de anställda möjlighet att delta i fortbildning relaterad till arbete. Som samarbetspartner får du det sektorsövergripande familjecentret och andra yrkesgrupper inom det sociala arbetet för barnfamiljer.

I ditt arbete som psykolog kan du ge din insats för att familjemedlemmarnas interaktion utvecklas i positiv riktning och hjälpa till att barnens föräldrar kan hitta sätt att hantera de bekymmer som rör barns känsloliv och uppfostran. Vid behov använder du psykologiska individuella undersökningar för att undersöka barnet. I psykologens arbete kan du hjälpa familjer i olika traumatiska situationer och krissituationer samt i svårigheter relaterade till föräldraskap, parförhållandet och separation. Som psykolog arbetar du som expert på uppfostran och familjerådgivning i sektorsövergripande nätverkssamarbete.

Specialiseringsutbildning inom uppfostrings- och familjerådgivning eller annan fortbildning relaterad till arbete med barn och familjer är meriterande.

Familjerådgivningen i Lojo ligger cirka en halvtimme med bil från Esbo. Den valda psykologen har möjlighet att använda en gratis HUS-bussförbindelse från Helsingfors till Lojo som arbetsreseförmån.

Behörighetsvillkor: Av Valvira legitimerad behörighet som psykolog.

Lönen 3736,03€/mån., fastställs enligt SH-avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Intervjuerna genomförs flexibelt vid en tidpunkt som är lämplig för den sökande antingen på familjecentret Segel eller via Teams.

Mer information ges av:
Ledande familjerådgivare Jaana Tuomi-Karén, p. 044 374 3088, jaana.tuomi-karen@lohja.fi
Chef(en) för familjecentren Eija Tommila p. 044 374 0006, eija.tommila@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 31.1.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-407-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Familjerådgivning
Adress: Tallåsgränden 7 A, 08500 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb