Psykolog, Malax

Ansök senast  17.6.2024 15:00

Välkommen till Österbottens välfärdsområde och till ett mångsidigt arbete med skolgemenskaper, barn, unga och familjer!

Vi söker en psykolog till vårt skolpsykologteam med placering i Malax. Arbetet börjar 1.8.2024 eller enligt överenskommelse.

Vårt team består av 25 skolpsykologer. Hos oss får du arbeta både på finska och svenska och du har goda möjligheter att påverka ditt arbete och dess utveckling. Lönen är konkurrenskraftig och det finns goda möjligheter till utbildning och arbetshandledning.

Behörighetskrav:
Legitimerad psykolog.
God förmåga att i tal och skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.


Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Kontaktuppgifter

ansvarig psykolog Sofia Hedman,

tfn 050 462 4382

ledande psykolog Camilla Forsander

tfn 050 341 3648

fornamn.efternamn@ovph.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Läs om arbetsgivare