Psykolog, mental- och missbrukarenheten - Raseborg stad

Raseborgs stad söker en psykolog för skolpsykologarbete till barn- och ungdomsteamet vid mental- och missbrukarvårdsenheten.

Anställningen börjar 1.1.2020.

Barn- och ungdomsteamet består av sju psykologer samt två familjeterapeuter. Nära samarbete görs med specialbarnträdgårdslärare, familjeterapeut, talterapeut, ergoterapeut och personal från barnrådgivningen samt elevvården. Arbetet är mångsidigt och givande och förutsätter förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Vi söker nu en psykolog som vill vara med och utveckla skolpsykologernas arbetsbild för att börja arbeta som skolpsykolog i Raseborg.

Behörighetskrav: Legitimerad psykolog. Ifall behöriga sökande saknas kan studerande i slutskedet av studierna beaktas. Goda muntliga och skriftliga språkkunskaper i svenska och finska förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens och förmåga att ta eget ansvar.

Utdrag ur straffregister bör visas vid början av anställningen. Raseborg tillämpar vaccinationskrav för personalen fr.o.m. 1.3.2018 enligt § 48 i lagen om smittosamma sjukdomar. Vid behov kan vi erbjuda gratis busstransport till och från Helsingfors.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotid 6 månader.

Mera information ger enhetschef Charlotte Rehn, tfn 019-289 3221, eller psykolog Christina Lönnberg, tfn 019-289 3230.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 264949. Ansökningstiden går ut 17.12.2019 kl. 15.00.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Mera information ger enhetschef Charlotte Rehn, tfn 019-289 3221, eller psykolog Christina Lönnberg, tfn 019-289 3230.

Barn- och ungdomsteamet vid mental- och missbrukarvårdsenheten
Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.