Psykolog, psykiatrisk poliklinik - Vasa sjukvårdsdistrikt

Psykolog, psykiatrisk poliklinik - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
en psykolog till serviceområdet för psykiatri, placering till en början vid psykiatriska polikliniken.

Behörighetskrav: legitimerad psykolog.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi/rekrytering)

Den valda bör före tillträdandet av befattningen inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren
  • Vasa sjukvårdsdistrikt
  • JobbFast anställningHeltidsarbete
  • VSHP-14-33-19
  • enligt överenskommelse
  • enligt AKTA
  • 7.11.2019 - 26.11.2019 15:00
  • VasaÖsterbotten

Ledande psykolog Tero Timonen
tel. 044 323 2314
tero.timonen@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2100 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!