Skip to main content
test
Psykolog, södra området - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en psykolog till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid psykosociala centret i Malax. Till verksamhetsområdet hör också resten av södra området utöver Malax (Korsnäs, Närpes, Kaskö, Kristinestad).

Befattningen omfattar arbete inom familjeteamet med inriktning barn under skolåldern och deras familjer. Målet med psykologens arbete är att stödja barnets utveckling och föräldraskapet. Psykologen arbetar i ett multiprofessionellt team och i nära samarbete med barnrådgivningens personal.

Vi erbjuder dig ett intressant arbete i en varm och välkomnande miljö med rikligt kollegialt stöd samt arbetshandledning.

Behörighetskrav: Legitimerad psykolog.
Språkkrav: God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör före tillträdandet av befattningen inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ansvarig psykolog Eva-Stina Häggdahl
tfn 050 571 0464
eva-stina.haggdahl@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Österbotten, 64200 Närpes
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb