test

Psykolog, studerandevård

Ansök senast  8.10.2023 16:00

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster övergick från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. Välfärdsområdet sysselsätter över 2 600 personer och är en av de största arbetsgivarna i regionen.

Östra Nylands välfärdsområde söker en PSYKOLOG till ordinarie tjänst med början 16.10.2023 eller enligt överenskommelse. Den primära arbetsplatsen för tjänsten är svenskspråkiga skolor inom välfärdsområdet.

Arbetet som psykolog inom studerandevård handlar främst om att främja elevernas välbefinnande och inlärning. I arbete ingår skolsamarbete i form av bl.a. konsultationer, besök och korta interventioner, kartläggning av inlärningsfärdigheter, samarbete med föräldrar samt arbete för gemenskap i skolorna. Vi utvecklar arbetets innehåll ständigt utgående från de ständigt förändrande behoven. Beroende på arbetstagarens intresse kan arbetet också innefatta utvecklingsansvar eller koordinering för området.

Vi ger nya arbetstagare inskolning i uppgifterna som skolpsykolog inom elevvården. Vi stöder arbetstagarnas fort- och vidareutbildning. Vi erbjuder också arbetshandledning i enlighet med arbetstagarnas önskemål. Våra personalförmåner är företagshälsovård, kultur- och motionsförmån. Det finns goda möjligheter att jobba på distans, när uppgifterna tillåter.

Var?

Psykologerna arbetar i team inom välfärdsområdet. Enligt önskemål och i mån av möjlighet kan du arbeta på välfärdsområdets västra, centrala eller östra område, inom grundskolan eller på andra stadiet. Arbetet kan också i mån av möjligt ordnas så att du inte behöver använda egen bil.

Vad kräver vi?

Behörighetsvillkoret är behörighet som psykolog enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Språkkravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Kunskaper i finska anses meriterande. Också erfarenhet av att arbeta med barn och unga samt kännedom om skolvärlden och elevvård anses meriterande.

Den som valts ska inom en månad från att tjänsteförhållandet inleddes uppvisa en godtagbar bedömning från företagshälsovården om sina förutsättningar att sköta arbetsuppgifterna och ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Prövotiden är sex månader.

Lön och arbetstid

Anställningsvillkoren och lönen bestäms enligt SH-avtalet. Den uppgiftsrelaterade lönen är 3939,52 euro/månad. Arbetstiden är 37 h 45 min/vecka. Det är också möjligt att arbeta deltid.

Skicka din ansökan senast 8.10. kl. 16.00.

Ytterligare uppgifter:
Ledande skolpsykolog Rauni Pääkkönen, tfn 050 326 5132, rauni.paakkonen@itauusimaa.fi
Serviceansvarig Joakim Jäntti, tfn 040 526 6532, joakim.jantti@itauusimaa.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Läs om arbetsgivare