Psykolog - Vasa stad

Vasa stad söker en psykolog till studerandehälsovården för tiden 1.2.2021-31.7.2021.

OBS! Denna rekrytering görs anonymt. Det innebär att från ansökan avlägsnas sökandens namn, ålder, modersmål och kön. Du fyller väl omsorgsfullt i punkterna om examen, språkkunskaper och arbetserfarenhet, eftersom de som ska intervjuas väljs utifrån dessa uppgifter. Du observerar väl när du skriver fri text i ansökan att också den följer principerna om anonymitet. Förmannen väljer de personer som ska intervjuas bland de anonyma ansökningarna. Efter det framskrider rekryteringen normalt.

För att främja lika behandling gynnar Vasa stad anonym rekrytering. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkeskunnande samt arbetserfarenhet.

Inom studerandehälsovården erbjuds studerande vid andra stadiets läroinrättningar, gymnasier och folkhögskolor psykologtjänster oberoende av hemort. Studerandehälsovården har två psykologbefattningar, och för den ena av dessa söks nu en vikarie. Om arbetsfördelningen kan du komma överens med ditt psykologarbetspar. Arbetet inleds 1.2.2021 eller enligt överenskommelse.

Arbetet inom studerandehälsovården är mångprofessionellt, arbetet görs tillsammans med läroinrättningarnas yrkesmänniskor och med studerandehälsovårdens övriga yrkesmänniskor.

Behörighetsvillkor är behörighet som legitimerad psykolog.

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).

Med tanke på en bra vårdrelation och en fungerande arbetsgemenskap är en förutsättning att du har goda färdigheter att växelverka och samarbeta.

Vi värdesätter att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Vi erbjuder en mångsidig arbetsmiljö där du får möjlighet att stöda de studerandes välmående, studieförmåga under studierna och därmed deras arbetsförmåga i sina kommande yrken.

Den uppgiftsbaserade lönen är 3884, 82 €/mån (100%)

Prövotid är tre månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett vaccinationsintyg och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 4.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

vik. överläkare inom den öppna hälsovården Satu Kärki
tfn. 040 611 7084

Social- och hälsosektorn/Studerandehälsovården
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.