Psykolog - Vasa stad

Vasa stad söker en psykolog till studerandehälsovården för de finskspråkiga läroanstalterna på andra stadiet och gymnasierna för tiden 1.4-31.12.2021.

Studerandehälsovården erbjuder psykologservice för studerande i andra stadiets läroanstalter, gymnasier och folkhögskolor, oberoende av studerandenas hemorter.
Arbetet inleds 1.4.2021 eller enligt avtal.

Arbetet inom studerandehälsovården är yrkesövergripande, och arbetet görs tillsammans med läroanstalternas och studerandehälsovårdens övriga yrkesutbildade personer.

Behörighetsvillkor är behörighet som legitimerad psykolog.

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).

Med tanke på ett bra vårdförhållande och arbetsgemenskapens funktion är förutsättningen att du har goda interaktions- och samarbetsfärdigheter.

Vi värdesätter att du förmår arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Vi erbjuder en mångsidig arbetsmiljö där du får stödja studerandenas välbefinnande och studieförmåga under studietiden och därigenom deras arbetsförmåga i de framtida yrkena.

Den uppgiftsbaserade lönen är 3884,82 €/mån.

Prövotid är fyra månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd, ett vaccinationsintyg och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 12.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Tf överläkare inom den öppna hälsovården Satu Kärki, tfn. 040 611 7084

Social- och hälsosektorn / Studerandehälsovården
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.

Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare