Psykologi - Oulunkaaren kuntayhtymä

Psykologi - Oulunkaaren kuntayhtymä

Tule Oulunkaarelle, Utajärven ja Vaalan perhepalveluiden innokkaaseen ja kehittämismyönteiseen työyhteisöön tekemään psykologin sijaisuutta ajalle 1.8.-31.12.2019. Mahdollisuus työhön 40-100% työajalla.

Työ sisältää pääsääntöisesti perheneuvolapsykologin tehtäviä. Työ on laaja-alaista lasten ja heidän perheidensä kanssa tehtävää tutkimus-, hoito-, konsultaatio- ja verkostotyötä. Perheneuvolapsykologi tekee tiivistä yhteistyötä lastensuojelun, päivähoidon, neuvolan ja koulujen kanssa. Työhön sisältyy myös koulupsykologin tehtäviä. Koulupsykologin tehtäviin kuuluu oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät asiat, myös oppimiseen liittyvät tutkimukset.
Tehtävä sopii erittäin hyvin myös vastavalmistuneelle, koska ammatillista tukea on helposti saatavissa Oulunkaaren muilta psykologeilta. Eduksi katsotaan kokemus lasten ja perheiden kanssa työskentelystä. Arvostamme mahdollista kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutusta tai muuta tehtävään soveltuvaa erikoistumiskoulutusta. Perheterapeutin lisäkoulutus katsotaan eduksi, jonka kautta sinulla on mahdollisuus päästä työskentelemään systeemisen toimintamallin mukaisesti konsultoivassa roolissa lastensuojelun tiimissä. Lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelytaitoja ja valmiutta toimia joustavasti moniammatillisissa työryhmissä.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Määräaikaisesti toimeen voidaan valita epäpätevä psykologiopiskelija, jolla on oikeus toimia tilapäisenä terveyskeskuspsykologina. Tehtävään valittavan tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Palkka on kilpailukykyinen.

Läs mer

http://www.oulunkaari.com

Irina Kantola
Perheneuvolapsykologi
Utajärvi-Vaala Perhepalvelut
Oulunkaaren kuntayhtymä
irina.kantola@oulunkaari.com
puh. 050 408 8841
Mervi Salmela
Palveluesimies
Utajärvi-Vaala Perhepalvelut
Oulunkaaren kuntayhtymä
mervi.salmela@oulunkaari.com
puh. 044 311 4677

Oulunkaaren kuntayhtymä, Utajärvi-Vaala perhepalvelut.
Adress: Vaalantie 14 Asematie 10, 91700 Vaala

Oulunkaaren kuntayhtymään kuuluu viisi kuntaa Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala.
Oulunkaaren alueella asuu noin 27 400 ihmistä. Työntekijöitä on noin 1200 ja budjetti on noin 124 miljoonaa. Pääosa henkilökunnasta työskentelee sosiaali- ja terveyspalveluissa, joka on kuntayhtymän palveluista suurin.
Kuntayhtymän pääasiallinen tehtävä on järjestää ja tuottaa jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut. Lisäksi yhtymän tehtäviin kuuluu seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujen sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottaminen. Kuntapalvelutoimisto tuottaa kuntien talous-, henkilöstö- ja atk-palvelut. Kuntien päättämiin muihin palveluihin kuuluu muun muassa elinkeinoneuvonta.
Kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana seutukunnan yhteistyöorganisaationa.
Oulunkaari on maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta hyödyntävä, osaavien ihmisten ja yritysten moderni maaseutu, jossa hyvinvoivat, itsestään ja läheisistään huolehtivat kuntalaiset elävät viihtyisässä ja turvallisessa elinympäristössä.
Oulunkaari on saanut Sosiaali- ja terveysministeriön Mielekäs työpaikka -tunnustuksen. Oulunkaari on savuton työpaikka.
Kuntayhtymän motto on Oulunkaari – hyvinvointia ihmistä lähellä!

Mer om arbetsgivaren