Psykologi - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Psykologi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettava psykologin virka perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueella, perhesosiaalityön tulosyksikön perheneuvolassa. Perheneuvolassa työskentelee kahden psykologin lisäksi sosiaalityöntekijöitä, psykiatrisia sairaanhoitajia, perheterapeutti, perhetyöntekijä, mielenterveyshoitaja ja sihteeri. Perheneuvolan sijainti samoissa tiloissa sosiaalipalvelukeskuksen kanssa mahdollistaa laajan moniammatillisen työn asiakkaiden parhaaksi.

Perheneuvolatyö sisältää mm. kasvatus- ja perheneuvontaa, lapsen/nuoren tutkimusta ja hoitoa, parisuhteiden ongelmien selvittelyä ja perheasioiden sovittelua.

Psykologin tehtävä on haasteellista ja monipuolista hoito-, konsultaatio- ja verkostotyötä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Lasten ja nuorten psykiatrian erikoislääkärin konsultaatiopalvelut ovat käytettävissä. Neuvolan, päiväkotien, koulujen ja sosiaalityön kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin pätevyys (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 5§). Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioidaan myös valmistumisvaiheessa olevat psykologian opiskelijat. Eduksi katsotaan kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumisopinnot tai vastaavat opinnot sekä kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävässä edellytetään 1.3.2018 lähtien tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa (ensisijaisesti sähköpostitse) palveluesimies Maria-Liisa Mutanen,
puh. 040 1358096 tai tulosyksikköjohtaja Elisa Roimaa, puh. 040 1357911
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 34.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.
Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan