Psykologi

Rovaniemen kaupungin Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan Perhe- ja sosiaalipalveluissa

on haettavana

psykologin virka
tämänhetkisenä sijoituspaikkana perheneuvola.

Perheneuvola sijaitsee Perhepalvelukeskuksessa yhdessä muiden lasten- ja perheiden palveluiden kanssa. Perheneuvolassa on johtava psykologi, viisi psykologia, viisi erityissosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja toimistosihteeri. Työryhmällä on käytettävissä lastenpsykiatrian erikoislääkärin palvelut.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai muu vastaava koulutus, sekä työkokemus lasten ja perheiden parissa työskentelystä katsotaan eduksi.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (5004/2002) mukainen rekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virassa on kuuden kuukauden (6kk) koeaika.

Palkkaus on 3.782,59 €/kk ja palvelussuhteen ehdot KVTES:n mukaiset.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 28.9.2020 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupungin kirjaamo, Koskikatu 27, 3. kerros tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen: Rovaniemen kaupunki, kaupungin kirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 28.9.2020 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Vs. palveluesimies Anne Seppänen, anne.seppanen(at)rovaniemi.fi puh. 040 187 9739

Perheneuvola
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveysalan toimintaa ovat aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, avovastaanotto, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityön palvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.