Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettava psykologin virka perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueella, perhesosiaalityön tulosyksikön perheneuvolassa. Perheneuvolassa työskentelee palveluesimies, psykologi, kaksi sosiaalityöntekijää, psykiatrisia sairaanhoitajia, perheneuvoja, perhetyöntekijä, ja sihteeri. Perheneuvolan sijainti samoissa tiloissa sosiaalipalvelukeskuksen kanssa mahdollistaa laajan moniammatillisen työn asiakkaiden parhaaksi.

Perheneuvolatyö sisältää mm. kasvatus- ja perheneuvontaa, lapsen/nuoren tutkimusta ja hoitoa, parisuhteiden ongelmien selvittelyä ja perheasioiden sovittelua. Voit halutessasi suunnata työpanoksesi yli tai alle 12 vuotiaisiin ja heidän perheidensä kanssa työskentelyyn.

Psykologin tehtävä on haasteellista ja monipuolista hoito-, tutkimus-, konsultaatio- ja verkostotyötä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Lasten ja nuorten psykiatrian erikoislääkärin konsultaatiopalvelut ovat käytettävissä. Neuvolan, päiväkotien, koulujen ja sosiaalityön kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin pätevyys (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 5§). Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioidaan myös valmistumisvaiheessa olevat psykologian opiskelijat. Eduksi katsotaan kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumisopinnot tai vastaavat opinnot sekä kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat ensisijaisesti sähköpostitse palveluesimies Maria-Liisa Mutanen, puh. 040 135 8096 tai tai tulosyksikköjohtaja Saana Savela puh. 040 135 8148. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.

Suggested jobs