Kuopion kaupungin Terveydenhuollon palvelualueella Kasvatus- ja perheneuvonnassa Nilsiän toimipisteessä on haettavana psykologin vakinainen tehtävä. Nilsiän toimipiste tuottaa kasvatus- ja perheneuvontapalvelut lisäksi Maaningan ja Juankosken alueille.
Tehtävä täytetään 12.7.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtäväkuvaus: Yksilö-, työpari-, tiimi- ja verkostotyötä 0-17-vuotiaiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa liittyen tilanteen arviointiin, ohjantaan, neuvontaan ja lyhytkestoiseen tukeen sekä konsultointi yhteistyötahoille.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys.

Työaika: 37.75 h/vko.

Tehtäväkohtainen palkka: 3 666.60 €/kk.

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista todistus huumausainetestistä sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (502/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan
  • Kuopion kaupunki, 600005 Perusturva- ja terveyslautakunta, 710004 Terveydenhuollon palvelualue, 710003 Avohoidon palvelut, 712002 Terveydenhoidon palvelut, 712001 Terveydenhoidon palvelut, 7140 Kasvatus- ja perheneuvonta (u)
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • 371996
  • 12.7.2021 tai sopimuksen mukaan
  • 5.7.2021 - 11.8.2021 12:00
  • PsykologitTerveydenhuoltoalaKuopioPohjois-Savo

Yhteystietomme

palveluesimies Anneli Reinikainen, 044-718 6333, anneli.reinikainen@kuopio.fi

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, 600005 Perusturva- ja terveyslautakunta, 710004 Terveydenhuollon palvelualue, 710003 Avohoidon palvelut, 712002 Terveydenhoidon palvelut, 712001 Terveydenhoidon palvelut, 7140 Kasvatus- ja perheneuvonta (u)

Kuopion kaupungin Kasvatus- ja perheneuvonnan Nilsiän toimipiste toimii osana Perhekeskusta. Nilsiän toimipiste tuottaa kasvatus- ja perheneuvontapalvelut lisäksi Maaningan ja Juankosken alueille. Kasvatus- ja perheneuvonta tuottaa matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluja 0-17-vuotiaille kuopiolaisille lapsille ja nuorille perheineen ja verkostoineen. Nilsiän toimipisteessä työskentelee psykologi ja kaksi sosiaalityötekijää, työhön sisältyy yksilö-, työpari- tiimi- ja monialaista verkostotyötä sekä konsultointia perustason yhteistyökumppaneille.


Osoite: 70100 Kuopio
Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb