test
Psykologi - Siilinjärven kunta

Siilinjärven hyvinvointineuvolassa on haettavana psykologin sijaisuus ajalle 10.1 - 8.8.2022.

Tehtävä sijoittuu aluepsykologin vastuualueella, jossa psykologi arvioi kokonaisvaltaisesti neuvola- ja kouluikäisten lasten kehitystä yhteistyössä vanhempien sekä neuvolan, päivähoidon ja koulun henkilöstön kanssa. Psykologi vastaa lasten psykologisista tutkimuksista ja antaa ohjausta ja neuvontaa sekä lyhyitä tukijaksoja. Psykologin tehtäviin kuuluu työskentely esi- ja perusopetuksen oppilashuollossa ja nyt haettavan psykologin työskentely sijoittuu Etelä-Siilinjärven alakouluille ja työpiste sijaitsee Vuorelan hyvinvointineuvolan tiloissa.

Psykologi toimii osana moniammatillista työryhmää, johon kuuluu kuuden aluepsykologin lisäksi nuorten mielenterveyspalveluiden sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijä, perheneuvonnan psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä, lastenpsykiatri, toiminta- ja puhterapeutteja, johtava sosiaalityöntekijä ja toimistosihteeri. Työryhmä antaa psykologille vahvaa ammatillista tukea. Kuuden aluepsykologin työpanos jakautuu siten, että 4,4 htv on 0-17 vuotiaiden lasten ja nuorten sekä oppilashuollon psykologipalveluissa ja 1,6 htv toisen asteen opiskelijoiden palveluissa kunnassa.

Pätevyysvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys.
Eduksi luetaan kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Työ on monipuolista ja edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Tehtävien hoito vaatii oman auton käyttömahdollisuutta.
Tehtävän hakuaikaa jatketaan siten, että hakemukset tulee jättää viimeistään 24.1.2022 kello 15:00. Tehtävää aiemmin hakeneiden hakemukset huomioidaan ilman uutta hakemusta.

Palkkaus määräytyy SOTE-sopimuksen ja Siilinjärven kunnan työnvaativuuden arvioinnin mukaan.

Valitun on ennen työn aloittamista esitettävä rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 504/2002 mukainen rekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä huumausainetestiä koskeva todistus.
Tehtävässä noudatetaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.siilinjarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Minna Pitkänen, minna.pitkanen@siilinjarvi.fi, puh. 044 740 1956
vs. johtava sosiaalityöntekijä Heidi Komulainen, heidi.komulainen@siilinjarvi.fi, puh. 044 740 2600

Lisätietoja

Siilinjärven kunta, Sosiaali- ja perhepalvelut, Hyvinvointineuvola

Siilinjärvi - vahva ja vastuullinen toimija Pohjois-Savossa, aktiivinen ja kasvava, hyvät palvelut tarjoava yli 21 000 asukkaan kunta. Siilinjärven kunta on työhyvinvointikyselyn perusteella hyvä työnantaja, joka strategiansa mukaisesti varmistaa henkilöstönsä osaamisen, ylläpitää motivaatiota ja kehittää hyvinvointia. Työpaikkamme on savuton.


Osoite: Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi
Siilinjärven kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb