Skip to main content
test
Psykologi: kasvatus- ja perheneuvola, Joensuu; määräaikainen (id6670) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Siun sotessa on haettavana 15.12.2022 mennessä PSYKOLOGIN viransijaisuus 31.7.2023 saakka

Siun soten keskisellä alueella (Joensuu ja Kontiolahti), on haettavana psykologin viransijaisuus lapsiperhepalveluissa, kasvatus - ja perheneuvolassa. Tehtäviä voi olla joitakin päiviä myös Ilomantsissa.

Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa ja muuta tukea. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa. Työmuotojamme ovat ohjaus ja neuvonta, tutkimukset (lasten yksilö- ja perhetutkimukset), lasten, nuorten, vanhemmuuden ja parisuhteen tukikäynnit, yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapia, perheasioiden sovittelu avo-/avioerotilanteissa sekä konsultaatio.

Lapsiperhepalvelujen palvelutehtävässä psykologilla on tukenaan moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lisäksesi psykologeja, johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi tärkeinä yhteistyötahoina sinulla on muut sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät. Työntekijällä on mahdollisuus työnohjaukseen, täydennyskoulutukseen sekä osittaiseen etätyöhön.

Työyhteisössä pidetään tärkeänä asiakkaan arvostamista, yhteistyön sujuvuutta, toisten huomioimista, joustavuutta, itsenäistä työskentelyotetta, työn organisointikykyä ja hyviä dokumentointitaitoja.

Kelpoisuusehtona tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia psykologin tehtävissä. Lisäksi arvostamme kasvatus- ja perheneuvolatyön erikoistumiskoulutusta, muuta kasvatus- ja perheneuvolatyöhön valmiuksia antavaa lisäkoulutusta tai työkokemusta lasten ja perheiden psyykkisten ja vuorovaikutukseen liittyvien ongelmien parissa. Hakijalta toivotaan perehtyneisyyttä lasten psykologisiin tutkimusmenetelmiin.

Viransijaisuuksissa on koeaika. Viransijaisuudet täytetään sopimuksen mukaan.

Valitun on esitettävä ennen sijaisuuden vastaanottamista rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002).

Palkka on 3729,05 euroa /kk.

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

Kysy lisätietoja johtava sosiaalityöntekijä Niina Ristolainen, niina.ristolainen@siunsote.fi p. 013 3305337

Jätä hakemus sähköisesti.

Joensuussa 15.9.2022

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb