Skip to main content
test
Psykologi (nuorisopsykiatrian vastaanotto) - Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky.

Essote hakee psykologia toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen nuorisopsykiatrian vastaanotolle 23.5.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Nuorisopsykiatrian vastaanotto tarjoaa palveluja 13-17-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen erilaisissa nuoruusiän psyykkisissä ongelmissa ja toimii yhteistyössä muiden nuorten kanssa työskentelevien kanssa. Vastaanotto tarjoaa psykiatrisia, psykologisia ja sosiaalisia tutkimuksia, yksilö-, perhe- ja verkostotapaamisia, konsultaatiota sekä työnohjausta nuorisopsykiatrisissa kysymyksissä.

Psykologin tehtävä jakautuu nuorisopsykiatrian vastaanotolla perusterveydenhuollon Välkkäri-työryhmän ja erikoissairaanhoidon kesken. Välkkäri-työryhmän tavoitteena on tarttua huoleen nuoresta mahdollisimman varhain ja ennaltaehkäistä psyykkisten oireiden kasaantuminen ja pitkittyminen sekä pysäyttää nuoren päihteiden käyttö ja riippuvuuskäyttäytymiseen vaikuttaminen. Välkkärissä psykologin tehtäviin kuuluu lyhytterapeuttiset interventiot, perhetyö, verkostotyö ja tarvittaessa jalkautuminen nuoren mukana kotiin ja kouluun. Työote on arvioiva. Tehtävänkuvaa on tarkoitus kehittää yhdessä muun moniammatillisen työryhmän kanssa. Erikoissairaanhoidon vastaanotolla työnkuvaan kuuluu psykologiset tutkimukset sekä hoitosuhdetyöskentely. Erikoissairaanhoidon vastaanotolla työskennellään myös moniammatillisessa tiimissä, yhdessä sairaanhoitajien, lääkäreiden, kuntoutusohjaajan, sosiaalityöntekijän ja toimintaterapeutin kanssa.

Tehtäväkohtainen palkka on 3747,42 euroa/kk. Lisäksi maksetaan rekrytointilisää 31.12.2022 saakka. Lisän suuruuteen vaikuttavat valitun tämän hetkinen osaaminen ja työkokemus.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys (559/94). Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan tehtävään ottaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen opintojen loppuvaiheessa oleva psykologian opiskelija. Eduksi katsotaan aiempi työskentely nuorisopsykiatrialla sekä kokemus laaja-alaisten psykologisten tutkimusten tekemisestä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta hae työpaikkaa -linkistä tai te-palvelut.fi-sivustolla näkyvän linkin kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona haettavaan tehtävään kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ja työtodistuksista tulee olla viralliset suomenkieliset käännökset. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Valitun tulee esittää vaadittava lausunto työhöntulotarkastuksesta. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n edellyttämää rokotussuojaa. Lasten kanssa työskentelevän tulee esittää rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote ennen työn aloittamista. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.essote.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Psykologi Jaana Liljander, puh. 044 351 6642, jaana.liljander@essote.fi ja palveluesimies Eeva Knaappila, puh. 044 3514352, eeva.knaappila@essote.
Käytämme sähköistä viestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Hakemuksen tekniseen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä ohjeita voit kysyä ohjelman pääkäyttäjältä: Juuli Pulkkinen, puh. 040 359 8683.
Työpaikkahakemuksen Työkokemus-kohtaan merkitään tällä hetkellä voimassa olevan työsuhteen päättymispäiväksi hakuajan päättymispäivä.

Lisätietoja

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.

Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka tuottaa Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa Pieksämäen ja Joroisten erikoissairaanhoidon palvelut.

Tarjoamme kattavasti eri erikoisalojen palveluja ja toimimme opetussairaalana. Meillä on myös mahdollista toimia laaja-alaisesti perusterveydenhuollon sekä sosiaalialan työtehtävissä.

Tuemme työntekijöiden ammatillista kehittymistä koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä osaavassa työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme ePassi-edun (liikunta/kulttuuri). Ammattilaisia kuntayhtymässä työskentelee yli 3500.

Etelä-Savo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Saimaan äärellä. Vireästä maakunnasta löytyy monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Asuntoja löytyy helposti niin keskustan sykkeestä kuin maaseudun rauhasta. Mikkelin keskussairaala sijaitsee kaupungin keskustassa ja lyhyen kävelymatkan päässä matkakeskuksesta.

Olet lämpimästi tervetullut työskentelemään kanssamme!


Osoite: Mikonkatu 3, 50100 Mikkeli

Rekommenderade jobb