Skip to main content
test
Psykologi, sijoituspaikkana lastenpsykiatrian vastuualue - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Psykologin vakituinen toimi kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen vastuualueella, sijoituspaikkana lastenpsykiatrian vastuualue

Lastenpsykiatriassa tutkitaan ja hoidetaan alle 13-vuotiaita, vakavista psyykkistä oireista kärsiviä lapsia. Työtä tehdään moniammatillisen työryhmän jäsenenä ja työskentelyssä painottuu yhteistyö perheiden ja verkostojen kanssa. Sairaala toimii opetussairaalana.

Psykologin työnkuvaasi kuuluu työskentely akuutisti psyykkisesti oireilevien, polikliinisessa hoidossa olevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Työtehtäviin sisältyy muun muassa lasten psykologiset tutkimukset sekä osallistuminen työryhmässä lapsen ja perheen lastenpsykiatrisen hoidon tarpeen arviointiin ja hoidon toteuttamiseen.

Psykologin ammatillisen asiantuntemuksen lisäksi edellytämme kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että toimimiseen työryhmän jäsenenä.

Katsomme eduksi kokemuksen kliinisen psykologin työstä ja lasten psykologista tutkimuksista sekä työskentelystä perheiden, koulun ja sosiaalitoimen kanssa. Arvostamme hyviä psykologian tietoja ja taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä myönteistä suhtautumista ja kokemusta työn ja toimintamallien kehittämiseen.

Kelpoisuusehtona on soveltuva yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä laillistettu psykologi.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on SOTE-sopimus ja työaika on kokoaikatyö. Toimen koeaika on 6 kk. Työn aloitus 1.2.2023 tai sopimuksen mukaan.

Toimeen valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n ja 48 a §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Alaikäisten kanssa työskentelemään valittavan henkilön tulee esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisätietoja tehtävästä antaa vastaava psykologi Tarja Vahvelainen, puh. 050 304 0143 tai etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Hakuaika päättyy 16.12.2022.

Toimea haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.
Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa vastaava psykologi Tarja Vahvelainen, puh. 050 304 0143 tai etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Lisätietoja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja liki miljoonalle suomalaiselle. Hoidamme vuosittain noin 220 000 eri potilasta ja meillä on lähes 8000 työntekijää. Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaalla on näillä julkisilla palveluilla sen jälkeen vain yksi järjestäjä, Pirkanmaan hyvinvointialue. Pirkanmaa on väestöpohjaltaan suurin hyvinvointialue, asukkaita on noin 500 000.


Osoite: Lääkärintie 10, 33520 Tampere
Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb