PSYKOLOGI - Varkauden kaupunki

PSYKOLOGI

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa psykososiaalisen palvelualueen perhepalveluissa, Lasten ja nuorten keskus Nikulassa, on haettavana 2.8.2019 klo 15.00 mennessä

PSYKOLOGIN vakituinen tehtävä.

Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan.

Psykologin työn tavoitteena on peruskouluikäisten lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Tavoitteena on myös koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen. Psykologin työtehtäviin kuuluvat yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuoltotyö, psykologiset tutkimukset, ohjaus ja neuvonta sekä yhteistyö perheiden ja koulujen henkilökunnan kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys, pätevien hakijoiden puuttuessa myös opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat huomioidaan. Työ edellyttää lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvää asiantuntemusta sekä hyvää yhteistyökykyä. Eduksi katsotaan aiempi koulupsykologityön kokemus, koulumaailman tuntemus ja kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, aloitteellisuutta sekä aktiivista ja itsenäistä työotetta. Tehtävässä edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.
Työssä on mahdollista hyödyntää etätyöskentelymahdollisuutta Varkauden kaupungin etätyöohjeistuksen mukaisesti.

Valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote sekä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Varkauden kaupungissa on vasta kehitetty psykologien palkkausjärjestelmää ja tarkastettu psykologien tehtäväkohtaisia palkkoja. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Toivomme ensisijaisesti sähköistä hakemusta, johon on mahdollisuus liittää ansioluettelo. Opinto- ja työtodistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.
Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuuden osoittavine todistuksineen pyydetään osoittamaan psykososiaalisen palvelualueen palvelualuepäällikölle ja lähetetään osoitteella Varkauden kaupunki, Sosiaali - ja terveyskeskus, Psykososiaaliset palvelut, Ahlströminkatu 6, PL 208, 78201 Varkaus. Kuoreen merkki Psykologi.

Psykososiaalisen palvelualueen palvelualuepäällikkö Riitta Mentula-Hyvärinen 5.7.2019 saakka, puh. 040 580 5210, riitta.mentula-hyvarinen(at)varkaus.fi.

Sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Varkaus, 78250 Varkaus

Varkauden kaupunki on ainutlaatuisen teollisuusperinnön rakentama kansainvälisen energiateknologiaosaamisen keskus Keski-Savossa, Saimaan rannalla. Järvien halkomassa kaupungissamme kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työpaikatkin.

Tutustu työnantajaan