Psykologin lasten oikeuspsykiatrian yksikköön

TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

NUMEROTUNNISTE 172

PSYKOLOGIN toimi, kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen vastuualueella,
sijoituspaikkana lastenpsykiatrian klinikka, lasten oikeuspsykiatrian yksikkö.

Lasten oikeuspsykiatrian työryhmä toteuttaa lasten oikeuspsykologisia ja somaattisia tutkimuksia sekä haitan arvioita poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen edustajan pyynnön perusteella lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen selvittämiseksi Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Lisäksi laaditaan lapsen kuulemisesta luotettavuuden arvioita. Tutkimuksista laaditaan asiantuntijalausunto sekä tehdään lapsen hoidon tarpeen arviointi ja tarvittaessa hoitoonohjaus.
Sairaala toimii opetussairaalana.

Tehtävän sisältö:
Yksikön psykologina työsi keskittyy lapsiin kohdistuneiden rikosepäilyjen selvittämiseen asiakirjojen ja lapsen oikeuspsykologisen haastattelun perusteella. Suoritat oikeuspsykologisia haastatteluita sekä arvioit lapsen haastateltavuutta ja asianomistajakertoman luotettavuutta esitutkintaa ja tuomioistuinta varten sekä todistat pyydettäessä oikeudessa tekemistäsi tutkimuksista. Työtehtäviisi kuuluvat myös viranomaisyhteistyö, konsultointi, haitan arviointi ja kouluttaminen sekä työhön liittyvät kehittämistehtävät. Työsi psykologina vaatii erityistä asiantuntijuutta.

Psykologin ammatillisen asiantuntemuksen lisäksi edellytämme sinulta hyviä työryhmätyöskentelytaitoja, sillä työskentely on työryhmässä moniammatillista ja viranomaisyhteistyö on oleellinen osa toimintaamme. Työssä kohdataan poliisitutkinnan kohteena olevia lapsiperheitä, mikä vaatii hyviä yhteistyötaitoja.

Eduksi katsomme aikaisemman psykologin työkokemuksen lasten ja perheiden ongelmien osalta. Aikaisempi kokemus lasten oikeuspsykiatrian työstä, osallistuminen oikeuspsykologian erityispätevyyden käynnissä olevaan koulutukseen tai aikaisempi lasten haastattelutekniikan koulutus katsotaan myös eduksi. Työryhmässä toteutetaan perehdytys työtehtäviin ja osallistuminen oikeuspsykologian alan koulutuksiin on mahdollista.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on laillistettu psykologi.

Työsuhteen tyyppi ja työaika: Vakituinen toimi. Kokopäivätyö.

Koeaika: 6 kk.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES, toimi täytetään alkaen 2.5.2021 tai ensi tilassa sen jälkeen.

Vaadittavat todistukset: Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys.

Alaikäisten kanssa työskentelemään valittavan henkilön tulee esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote.

Tiedustelut: apulaisylilääkäri Minna Joki-Erkkilä, puh. 050 555 7760 tai vastaava psykologi Tarja Vahvelainen, puh. 050 304 0143 tai etunimi.sukunimi@pshp.fi

Hakumenettely: Toimea haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy Taysin sivuilta https://www.tays.fi/rekrytointi. Toimea voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, jossa on mainittava haettavan toimen numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Hakuaika päättyy 23.4.2021 klo 14.30.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut: apulaisylilääkäri Minna Joki-Erkkilä, puh. 050 555 7760 tai vastaava psykologi Tarja Vahvelainen, puh. 050 304 0143 tai etunimi.sukunimi@pshp.fi

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Osoite: Elämänaukio 2, 33520 Tampere

Suggested jobs