Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 6.8.2021 klo 12 mennessä

PSYKOLOGIN määräaikainen VIRKA lastentautien ja -neurologian poliklinikalla 31.12.2021 saakka

Haemme psykologia määräaikaiseen virkaan lastentautien ja lastenneurologian yksikköön.

Työnkuvaasi kuuluvat neuropsykologisesti orientoituneet tutkimukset ja mielenkiintosi mukaan myös somaattisesti sairaiden lasten arvio- ja tukikäynnit. Tukenasi on kaksi samaa työtä tekevää psykologikollegaa, säännöllinen neuropsykologinen työnohjaus, viikoittaiset tiimipalaverit ja moniammatillinen yhteistyö. Meillä lastentaudeilla psykologityötä tehdään työaikajärjestelyiden suhteen joustavasti ja mahdollisuuksien mukaan myös etäyhteyksien välityksellä.

Lisäksi psykologit Soitessa kuuluvat Perheiden palveluiden toimialueella omaan psykologipalveluiden yksikköön, jota johtaa psykologi, ja jossa on tarjolla lähes 30 eri sovellusalueilla työskentelevän psykologin kollegiaalinen tuki. Määräaikaisuuden jälkeen mahdollisuudet jatkaa työtä psykologina Soitessa ovat erittäin hyvät.

Pätevyysvaatimuksena toimeen on laillistetun psykologin pätevyys (272/2005). Arvostamme työkokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa sekä ruotsin kielen taitoa, mutta tämä ei kuitenkaan ole välttämätön edellytys. Myös loppuvaiheen opiskelijoiden hakemukset huomioidaan.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymän oman psykologien palkkausohjelman mukaan. Palkkaus on kilpailukykyinen.

Määräaikainen virka täytetään mahdollisimman pian, sopimuksen mukaan.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Virassa noudatetaan KVTES:n mukaista koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Lisätietoja tehtävästä antaa va. johtava psykologi Päivi Häggblom, puh. 044 7232 362 ja psykologit Mari Hyyppä, puh. 040-6534335 sekä Johanna Oinas-Kortelainen, puh. 040-8042207. Sähköposti: nimi.etunimi@soite.fi.


Kokkolassa 21.6.2021


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb