Psykologin sijaisuus, Outokumpu (id2154) - Siun sote

Psykologin sijaisuus, Outokumpu (id2154)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.
Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!
Siun sotessa on haettavana 31.7.2019 mennessä PSYKOLOGIN sijaisuus
Haettavana on kasvatus- ja perheneuvolan psykologin sijaisuus ennaltaehkäisevien lapsiperhepalvelujen läntiselle alueelle. Sijaisuuden hakuaikaa on jatkettu, aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan sijaisuutta täytettäessä.
Sijaisuuden kesto on 30.11.2019 saakka. Tehtävään kuuluu myös oppilashuollon psykologin tehtäviä. Psykologi tulee työskentelemään Outokummun alueella ja hänen toimipisteensä sijaitsee Outokummun kasvatus- ja perheneuvolassa.
Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluissa psykologin toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden lapsiperheiden palveluissa toimivien työntekijöiden kanssa. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluissa psykologin tehtäviin sisältyy lapsen kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin sekä sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, neuvontaa lasten ja nuorten tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvien ongelmien selvittäminen. Työ on vanhempien tukemista lasten kasvatusasioissa ja perheiden auttaminen löytämään ratkaisuja erilaissa perhe-elämän ja parisuhteen ristiriita- ja ongelmatilanteissa, kriiseissä ja menetyksissä. Koulupsykologin tehtävät puolestaan sisältävät oppimisvaikeuksien arviointia ja oppilaan oppimisen tuen suunnittelua yhdessä huoltajien ja opettajien kanssa, tukea antavia keskusteluja oppilaille sekä opettajien ja vanhempien tukemista opetukseen ja lapsen kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.
Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia psykologin tehtävissä.
Työ edellyttää hyvää tuntemusta lasten ja nuorten tunne-elämän tukemisesta, perhekeskeisestä työskentelystä sekä lastensuojelun, koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Työ vaatii vahvaa kehittämisotetta ja uudenlaisten toimintamallien luomista yhdessä perhekeskustoimijoiden, lapsen ja nuoren kasvuympäristön kanssa. Eduksi katsotaan aiempi kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Tehtävässä edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.
Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan ja siinä on koeaika.
Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Siun soten työpaikat ovat savuttomia.
Sijaisuuteen valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002). Lisäksi edellytämme tartuntalain 48§ mukaista rokotussuojausta.
Kysy lisätietoja johtava sosiaalityöntekijä Eija Pennanen 013 3305214, eija.pennanen@siunsote.fi Lomalla 17.6.-14.7.2019 ja tavattavissa taas 15.7. lähtien.
Tehtävään haetaan sähköisesti.
Joensuussa 12.6.2019
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-2154
  • 12.6.2019 - 31.7.2019 23:59
  • OutokumpuPohjois-Karjala

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.
Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Tutustu työnantajaan