Psykologin toimi - Eurajoen kunta

Psykologin toimi

Eurajoen kunnassa on haettavana psykologin määräaikainen toimi 1.9.2019 - 31.8.2020 väliseksi ajaksi. Hakijoilta edellytetään pyrkimystä lasten ja nuorten normaalin, terveen kasvun ja kehityksen edistämiseen, tukemiseen ja mahdollistamiseen, riskien ja häiriöiden varhaiseen tunnistamisen ja hoitoon sekä perehtyneisyyttä perusopetuksen oppimisen tukeen. Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja sekä oma-aloitteisuutta. Psykologi työskentelee kollegiaalisena työparina kunnan toisen psykologin kanssa sekä tiiviissä yhteistyössä kolmen koulukuraattorin kanssa.

Lisätietoja

http://www.eurajoki.fi

Vesa-Pekka Leino, sivistysjohtaja e-mail: vesa-pekka.leino@eurajoki.fi, 044 312 4901

Eurajoen kunta, sivistys; perusopetus
Osoite: Eurajoki

Eurajoki on n. 9300 asukkaan merenrantakunta Satakunnassa. OL 3
rakentamisen myötä Eurajoesta on tullut asukaslukuun suhteutettuna
Suomen kansainvälisin kunta.
Eurajoen kunnan sivistystoimen arvoina ovat hyvinvoinnin edistäminen,kuntalaisten aktivointi ja vanhemmuuden tukeminen. Päämääränämme on tehdä
Eurajoesta seutukunnan paras paikka asua ja elää.
Hyvä ja vastuullinen henkilöstöpolitiikka on kunnalle keskeinen
menestystekijä.
Eurajoen kunta on savuton työyhteisö.

Tutustu työnantajaan