Psykologin toimi

TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

NUMEROTUNNISTE 179

PSYKOLOGIN toimi, lastenpsykiatrian vastuualueella.

Sairaala toimii opetussairaalana.

Tehtävän sisältö:
Psykologi tutkii ja hoitaa 6-12-vuotiaita, vakavista psyykkistä oireista kärsiviä lapsia ja osallistuu moniammatillisen työryhmän jäsenenä työskentelyyn perheiden ja verkostojen kanssa.

Työskentely painottuu pääasiassa erikoissairaanhoitoon ohjattujen lasten ajankohtaisen psyykkisen voinnin ja toimintakyvyn arviointiin sekä jatkohoidon suunnitteluun yhteistyössä perheen ja verkoston kanssa. Psykologi toimii oman alansa asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä.

Psykologin ammatillisen asiantuntemuksen lisäksi edellytämme kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että toimimiseen työryhmän jäsenenä.

Katsomme eduksi kokemuksen kliinisen psykologin työstä ja lasten psykologista tutkimuksista sekä työskentelystä perheiden, koulun ja sosiaalitoimen kanssa.

Arvostamme hyviä psykologian tietoja ja taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä myönteistä suhtautumista työn ja toimintamallien kehittämiseen.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on laillistettu psykologi.

Työsuhteen tyyppi ja työaikamuoto: Vakituinen toimi, kokopäivätyö.

Koeaika: 6 kk.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES, toimi täytetään sopimuksen mukaan.

Vaadittavat todistukset: Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys.

Alaikäisten kanssa työskentelemään valittavan henkilön tulee esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote.

Tiedustelut: apulaisylilääkäri Kirsi Kakko, puh. 050 4315737 tai vastaava psykologi Tarja Vahvelainen, puh. 050 3040143 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Hakumenettely: Toimea haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy Taysin sivuilta https://www.tays.fi/rekrytointi. Toimea voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, jossa on mainittava haettavan toimen numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Hakuaika päättyy 9.10.2020 klo 14.30.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut: apulaisylilääkäri Kirsi Kakko, puh. 050 4315737 tai vastaava psykologi Tarja Vahvelainen, puh. 050 3040143 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Osoite: Elämänaukio 2, 33520 Tampere