Psykologin toimi arviointi- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikalla

TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

NUMEROTUNNISTE 8

PSYKOLOGIN toimi, kriisi- ja aluepsykiatrian vastuualueella, arviointi- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikalla, tämänhetkinen sijoituspaikka on Tampereella Hallituskadun toimipiste.

Tehtävän sisältö:
Psykologina toimit osana moniammatillista tiimiä integroitujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden poliklinikalla. Yksikössä arvioidaan uusien potilaiden hoidon tarve ja toteutetaan lyhyitä hoitojaksoja. Keskeisinä työn sisältöinä ovat psykologiset tutkimukset, yksilövastuinen hoitosuhdetyö, osallistuminen ryhmähoitojen toteuttamiseen sekä perhe- ja verkostotapaamisiin.

Edellytämme sinulta kokemusta psykologisten tutkimusten tekemisestä ja halua perehtyä psykiatriseen erotusdiagnostiikkaan, hoidon suunnitteluun ja psykologiseen menetelmäosaamiseen psykiatrian kontekstissa.

Eduksi luemme psykologisten tutkimusmenetelmien laaja-alaisen osaamisen ja lisäkouluttautuneisuuden. Eduksi luemme myös muun työssä sovellettavan lisäkouluttautuneisuuden.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, itsenäistä työotetta ja kykyä toimia oman ammattikunnan edustajana moniammatillisessa työryhmässä.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on laillistettu psykologi.

Työsuhteen tyyppi ja työaika: Vakituinen toimi, kokopäivätyö.

Koeaika: 6 kk.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES, toimi täytetään 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan.

Vaadittavat todistukset: Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys.

Tiedustelut: psykologi Petra Sainio, puh. 044 481 1252 tai petra.sainio@pshp.fi

Hakumenettely: Toimea haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy Taysin sivuilta https://www.tays.fi/rekrytointi. Tointa voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, jossa on mainittava haettavan toimen numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Hakuaika päättyy 22.1.2021 klo 14.30.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut: psykologi Petra Sainio, puh. 044 481 1252 tai petra.sainio@pshp.fi

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Osoite: Hallituskatu 14-16, 33200 Tampere