Psykologin virka, Liperi (id2153) - Siun sote

Psykologin virka, Liperi (id2153)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.
Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!
Siun sotessa on haettavana 31.7.2019 mennessä PSYKOLOGIN virka
Haettavana on oppilashuollon psykologin virka ennaltaehkäisevien lapsiperhepalvelujen läntiselle alueelle. Tehtävään kuuluu myös kasvatus- ja perheneuvolan psykologin tehtäviä. Psykologi tulee työskentelemään Heinäveden ja Liperin alueella ja hänen toimipisteensä sijaitsee Liperin kasvatus- ja perheneuvolassa.
Psykologi toimii psykologian alan asiantuntijana kouluissa ja esiopetusyksiköissä. Psykologi tukee lapsen / nuoren oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia yhteistyössä läheisverkoston kanssa. Keskustelun lisäksi psykologi tekee psykologisia arviointeja ja tutkimuksia ja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai kuntoutukseen. Psykologin tehtäviin kuuluu myös osallistuminen yhteisölliseen oppilashuoltoon. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluissa psykologin toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden lapsiperheiden palveluissa toimivien työntekijöiden kanssa. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluissa psykologin tehtäviin sisältyy lapsen kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin sekä sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, neuvontaa lasten ja nuorten tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvien ongelmien selvittäminen. Työ on vanhempien tukemista lasten kasvatusasioissa ja perheiden auttaminen löytämään ratkaisuja erilaissa perhe-elämän ja parisuhteen ristiriita- ja ongelmatilanteissa, kriiseissä ja menetyksissä.
Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia psykologin tehtävissä.
Työ edellyttää hyvää tuntemusta lasten ja nuorten tunne-elämän tukemisesta, perhekeskeisestä työskentelystä sekä lastensuojelun, koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Työ vaatii vahvaa kehittämisotetta ja uudenlaisten toimintamallien luomista yhdessä perhekeskustoimijoiden, lapsen ja nuoren kasvuympäristön kanssa. Eduksi katsotaan aiempi kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Tehtävässä edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.
Virka täytetään sopimuksen mukaan ja siinä on kuuden (6) kuukauden koeaika.
Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Siun soten työpaikat ovat savuttomia.
Palvelussuhteeseen ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa sekä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002). Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta.
Kysy lisätietoja johtava sosiaalityöntekijä Eija Pennanen 013 3305214, eija.pennanen@siunsote.fi Lomalla 17.6.-14.7.2019 ja tavattavissa taas 15.7. lähtien.
Virkaan haetaan sähköisesti.
Joensuussa 12.6.2019
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-2153
  • 12.6.2019 - 31.7.2019 23:59
  • LiperiPohjois-Karjala

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.
Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Tutustu työnantajaan