Skip to main content
test
PSYKOLOGIN VIRKA perheneuvolaan (Kokkola) - Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana ke 17.8.2022 klo 12 mennessä

PSYKOLOGIN VIRKA perheneuvolaan (Kokkola)

Haemme psykologia jakamaan psykologin asiantuntemusta ja oppimaan lisää mukavaan ja vireään perheneuvolan työyhteisöön.

Työhösi perheneuvolassa kuuluvat psykologin tekemät arvioinnit, tutkimukset, psykososiaalinen tuki lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa sekä yhteistyö erikoistason palveluiden kanssa.

Tukenasi on moniammatillinen tiimityöskentely ja myös samaa työtä tekevä psykologikollega löytyy. Työnohjausta ja tukea työhön järjestetään. Työtä on mahdollista tehdä osittain myös etätyönä ja työaikajärjestelyjä voimme miettiä elämäntilanteesi sopien joustavasti.

Soitessa psykologit kuuluvat henkilöstöhallinnollisesti omaan psykologipalveluiden yksikköön, jota johtaa psykologi, ja jossa on tarjolla lähes 30 eri sovellusalueilla työskentelevän psykologin kollegiaalinen tuki. Oheisessa linkissä lisää meistä psykologeista Soitessa https://youtu.be/5DXS8qgnCX4

Pätevyysvaatimuksena toimeen on laillistetun psykologin pätevyys (272/2005). Arvostamme työkokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa sekä ruotsin kielen taitoa, mutta tämä ei kuitenkaan ole välttämätön edellytys. Myös loppuvaiheen opiskelijoiden hakemukset huomioidaan.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymän oman psykologien palkkausohjelman mukaan. Palkkaus on kilpailukykyinen.

Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat . Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen viran vastaanottamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Lisätietoja tehtävästä antaa johtava psykologi Päivi Häggblom, paivi.haggblom@soite.fi, puh. 044 7232 362 ja perheneuvolan palveluesimies Arja Seppälä, arja.seppala@soite.fi, puh. puh. 044 730 7985, 044 730 7640.


Kokkolassa 17.6.2022

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb