Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa Psykologipalveluiden vastuuyksikössä on haettavana 28.5.2021 klo 12.00 mennessä, hakuaikaa jatketaan 6.8.2021 klo 12 saakka

PSYKOLOGIN VIRKA sote-peruspalveluissa

Oletko kiinnostunut monipuolisista psykologin tehtävistä sote-peruspalveluissa?

Haemme psykologia, jonka tehtäviin kuuluu psykologin työ moniammatillisissa tiimeissä sekä päihde- ja riippuvuuspalveluiden vastuualueella että sote-keskuksessa vastaanottopalveluiden vastuualueella. Psykologin työtehtäviin päihde- ja riippuvuushuollon tiimissä (50 %) kuuluu neuropsykologisesti orientoituneiden tutkimusten tekeminen työ- ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseksi sekä kuntoutussuunnitelmien laatimiseksi sekä ennaltaestävä konsultatiivinen yhteistyö poliisin kanssa. Sote-keskuksessa (50 %) työssä painottuvat konsultoiva työote, mielenterveyden edistäminen sekä vaikeuksien varhainen toteaminen ja hoito.

Henkilöstöhallinnollisesti psykologit Soitessa kuuluvat Perheiden palveluiden toimialueella omaan psykologipalveluiden yksikköön, jota johtaa psykologi, ja jossa on tarjolla lähes 30 eri sovellusalueilla työskentelevän psykologin kollegiaalinen tuki. Läheisimmät psykologikollegat ovat sote-keskuspsykologi, neurologian poliklinikan psykologit sekä psykiatrian arviointitiimin psykologit. Työnohjaus ja muu työssä tarvittava tuki järjestetään yhteisen arvioinnin mukaan.

Pätevyysvaatimuksena toimeen on laillistetun psykologin pätevyys (272/2005). Arvostamme kokemusta neuropsykologisesti orientoitujen tutkimusten tekemisessä sekä neuropsykiatristen aikuisasiakkaiden kanssa työskentelystä. Arvostamme myös ruotsin kielen taitoa, mutta tämä ei kuitenkaan ole työkielenä välttämätön edellytys.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymän oman psykologien palkkausohjelman mukaan.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen viran vastaanottamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Virassa noudatetaan KVTES:n mukaista koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä ja palkkauksesta antavat va. johtava psykologi Päivi Häggblom, p. 044 7232362 sekä päihde- ja riippuvuuspalveluiden osalta vastuuyksikköjohtaja Johanna Kotamäki p. 040 8068110, sote-keskuspalveluiden osalta palvelualuejohtaja Jukka Aro p. 040 8042145.


Kokkolassa 3.5.2021


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb