Psykososiaalisten laitospalveluiden esimies

Laitospalvelujen esimiehen tehtävänä on vastata psykososiaalisten laitospalveluiden toteuttamasta päihde- ja muiden riippuvuusongelmien hoidosta ja kuntoutuksesta päihdehuollon laitospalveluissa Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella (Pori, Merikarvia ja Ulvila). Työhön kuuluvat lähiesimiehen tehtävät katkaisuhoidossa, kuntoutumisyksikössä ja päiväkuntoutuksessa. Lisäksi tehtävään kuuluu yhteistyön sekä palvelutoiminnan kehittäminen muiden toimijoiden kanssa, niin julkisella, järjestö- kuin yksityisellä sektorilla. Välttämättömien päihde- ja riippuvuuskuntoutuspalveluiden hankkiminen yksityisiltä palveluntuottajilta on osa laitospalveluiden esimiehen tehtävää.

Psykososiaalisten laitospalvelujen esimiestyö on vaativa esimiestehtävä, johon sisältyy myös psykososiaalisen työn asiantuntijatehtäviä. Se on asiantuntijoiden ja monialaisten asiantuntijapalveluiden johtamista ja kehittämistä asiakaskunnan haastavissa elämäntilanteissa. Viranhoitoon liittyy jonkin verran suoraa asiakastyötä, erityisesti ostopalveluihin liittyvä asiakastyö ja asiakaspäätökset. Toimintaa kehitetään jatkuvasti myös laitoksesta ulospäin suuntautuvaksi toiminnaksi, mm. kotikatkotoiminta.

Kelpoisuusvaatimuksena psykososiaalisten avopalvelujen esimiehen tehtävään on vähintään soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Edellytämme kokemusta esimiestyöstä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan osoitettu kokemus osaamisen kehittämisestä ja osaamisen johtamisesta, perehtyneisyys ja kokemus päihde- ja mielenterveystyöstä sekä kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollosta ja sen yhteistyökumppaneista ja näihin liittyvästä toiminnasta. Yhteisöhoidollisuuden osaaminen sekä toipumisorientaatio-ajattelun ymmärtäminen on merkittävä etu.

Vastaavasti tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn, jossa pääsee käyttämään ja kehittämään kykyjään ja taitojaan. Toimintojemme kehittämisen perusteena on vastata yhteiskunnan muuttumisesta ja ihmisten muuttumisesta johtuviin tarpeisiin. Palvelujen kehittämisessä otetaan myös sote-uudistus huomioon.

Vaaditut todistukset: Kelpoisuuden osoittavat todistukset, Henkilöllisyystodistus, Ammattipätevyys tarkistettavissa JulkiTerhikistä / Suosikista, Rokotukset/Tartuntatautilaki 48§:n mukainen rokotussuoja, Lääkärintodistus

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki/HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Matti Järvinen, psykososiaalisten palveluiden päällikkö, puh. 044 701 6561

Porin Perusturva, Terveys- ja sairaalapalvelut, Psykososiaaliset laitospalvelut
Osoite: 28120 Pori

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tervetuloa siis tähän noin 6000 työntekijän joukkoon. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Suggested jobs