Skip to main content
test

Savon ammattiopisto hakee ammatillisten aineiden (sähkö- ja automaatioala) päätoimista tuntiopettajaa 1.9.2022 alkaen toistaiseksi tai sopimuksen mukaan Kuopion yksikköön.

Opetettavat kokonaisuudet koostuvat sähkö- ja automaatioalan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osista. Tehtävään sisältyy myös työelämässä järjestettävien koulutusten ohjausta sekä työelämäyhteistyön kehittämistä. Opetusaiheina on mm. sähköasennusten teoria ja -käytännön sähköasennukset sekä kiinteistöautomaatioasetukset.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää alan työkokemusta ja erityisen vahvaa käytännön asennusosaamista. Eduksi katsotaan kokemus vastaavista opetustehtävistä sekä erityisopetuksesta. Lisäksi arvostamme sähköpätevyys 2:sta. Odotamme hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta.

Työhaastattelun yhteydessä järjestetään työkoe.

Kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten 986/98 mukaiset. Opetustehtävässä edellytetään erityisen vahvaa käytännön ammattitaitoa, millä perusteella kelpoiseksi katsotaan myös sähköalan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö, jolla on opettajan pedagogiset opinnot ja vähintään viiden vuoden työkokemus ko. alalla.

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

Opinto- ja työkokemusta koskevat todistuskopiot on tallennettava ensisijaisesti hakemuksen liitteeksi Kuntarekryssä (tai toimitettava Savon koulutuskuntayhtymän kirjaamoon) hakuajan loppuun mennessä. Valinnat haastatteluun tehdään hakemuksen ja hakuajan loppuun mennessä toimitettujen todistuskopioiden perusteella. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu, ei voi tulla kutsutuksi haastatteluun.

Palkan lisäksi:
Savon koulutuskuntayhtymässä olet osa moniammatillista työyhteisöä, jossa arvostamme toisiamme ja yhteisiä toimintatapojamme. Järjestämme henkilökunnallemme osaamista tukevia koulutuksia, ja kannustamme työntekijöitämme myös muutoin oman osaamisen kehittämiseen.

Työntekijöiden hyvinvointia vahvistamme ennakoivilla ja laajoilla työterveyshuollon palveluilla, tarjoamme tukea liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuriharrastuksiin sekä järjestämme yhteishenkeä nostattavia yhteisiä tapahtumia. Haluamme myös huomioida työn ja muun elämän yhteensovittamisen esimerkiksi joustavilla työntekotavoilla.

Toteutamme Kestävän tulevaisuuden tekijät -strategiaamme - haluamme olla edelläkävijä. Tule kanssamme rakentamaan tulevaisuutta tämän päivän teoilla.

Lisätietoja

http://www.sakky.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Marko Haataja, puh. 044 785 3278, etunimi.sukunimi@sakky.fi
Tiedustelut:
8.6 - 12.6.
27.6. - 10.7
1.8. - 8.8.

Lisätietoja

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut

Savon koulutuskuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä: vuosittain 18 000 opiskelijaa osallistuu kattavaan opetustarjontaamme ja olemme yli 700 ammattilaisen työpaikka. Saamamme palaute opiskelijoilta ja työelämältä on kiitettävä.

Tarjoamme laaja-alaisesti ja monipuolisesti sekä ammatillista että täydennyskoulutusta ja lukio-opetusta. Olemme aktiivisesti mukana työelämässä ja alueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Vastaamme työelämän tarpeisiin räätälöidyillä ja laadukkailla koulutuksilla sekä olemme mukana aktiivisesti kehittämässä työelämää.

Savon koulutuskuntayhtymän omistaa 16 pohjoissavolaista kuntaa. Ylläpidämme Savon ammattiopistoa sekä Varkauden lukiota. Uudistuvat kampuksemme ovat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä. Uudet kampusrakennuksemme ovat Joutsenmerkittyjä, joten pystymme tarjoamaan terveelliset ja ympäristöystävälliset työympäristöt. Järjestämme koulutuksia myös valtakunnallisesti.

Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion kampukset ovat nikotiinittomia.


Osoite: PL 87, 70101 Kuopio
Savon koulutuskuntayhtymä - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb