Puheterapeutti - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

NUMEROTUNNISTE 193

PUHETERAPEUTIN määräaikainen toimi, korva- ja suusairauksien vastuualueella.

Sairaala toimii opetussairaalana.

Tehtävän sisältö:
Työhön kuuluu lasten puheterapeuttinen arviointi, ohjaus ja kuntoutuksen suunnittelu lastenneurologisessa klinikassa yhteistyössä kokeneen moniammatillisen työryhmän kanssa.

Edellytämme lasten puheterapeuttisen arvioinnin perustietoja ja -taitoja.

Eduksi katsomme kliinisen kokemuksen.

Arvostamme vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä oman osaamisen jatkuvaa kehittämistä erityisesti asiakaslähtöisyys huomioon ottaen.

Tarjoamme myös hyvät mahdollisuudet erityisosaamisen kehittämiseen. Lastenneurologisessa klinikassa työskentelevien puheterapeuttien työolosuhteiden ja resurssoinnin kehittämiseen on panostettu. Työsuhteen alkaessa järjestetään kattava perehdytys. Saatavilla on myös lastenneurologista osaamista omaavan kokeneen puheterapeutin antama säännöllinen ammatillinen ohjaus. Lastenneurologinen klinikka siirtyy syksyllä 2019 uuteen Lastensairaalaan.

Kelpoisuusehto: Kelpoisuusehtona on laillistettu puheterapeutti.

Työsuhteen tyyppi ja työaikamuoto: Määräaikainen toimi, työsuhteen kesto vähintään 1 vuosi, kokopäivätyö.

Koeaika: 6 kk.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES, toimi täytetään sopimuksen mukaan.

Vaadittavat todistukset: Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa Tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys.

Tiedustelut: johtava puheterapeutti Eliina Kankare, puh. 03 311 66834; ayl Marja Asikainen, puh. 03 311 66831 tai vastuualuejohtaja Juha-Pekka Vasama, puh. 03 311 64828.

Alaikäisten kanssa työskentelevän henkilön on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakumenettely: Toimea haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy sivuilta http://www.tays.fi/rekrytointi. Toimea voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, jossa on mainittava haettavan työtehtävän numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Hakuaika päättyy 3.6.2019 klo 14.30.

Läs mer

https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Meille_toihin

johtava puheterapeutti Eliina Kankare, puh. 03 311 66834; ayl Marja Asikainen, puh. 03 311 66831 tai vastuualuejohtaja Juha-Pekka Vasama, puh. 03 311 64828.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Adress: Teiskontie 35, 33520 Tampere

Mer om arbetsgivaren