test
Puheterapeutti, foniatrian poliklinikka - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Puheterapeutin vakituinen toimi kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen vastuualueella foniatrian poliklinikalla.

Foniatrian poliklinikalla arvioidaan ja tutkitaan erilaisia kurkunpääperäisiä- ja äänihäiriöitä, nielemisvaikeuksia, viivästynyttä puheen kehitystä, kehitysviivästymiä, lasten ja nuorten kielihäiriöitä ja oppimisvaikeuksia. Potilaat ovat sekä lapsia että aikuisia ja he tulevat useimmiten terveyskeskuslääkärin tai neuvolalääkärin lähettäminä tai muista erikoissairaanhoidon yksiköistä. Sairaala toimii opetussairaalana.

Puheterapeuttina tehtävänäsi on osana moniammatillista työryhmää arvioida erikoissairaanhoidossa vaikea-asteisen puhe- ja/tai kielihäiriöisyyden vuoksi tutkittavina olevien yksi- tai monikielisessä ympäristössä kasvavien lasten ja nuorten puheilmaisukykyä, puhemotorista hallintaa, sanavarastoa ja käsitteistöä, kielellistä ymmärtämistä, kuullun muistamista, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käytön tarvetta sekä muiden oppimista ja toimintaa tukevien lapsen tai nuoren arkiympäristössä käytettävien keinojen tarvetta, ja lukivalmiuksia tai luku- ja kirjoitustaitoa. Ajoittain tutkimustilanteissa on osattava luovia, jotta lapsi suostuu toimimaan aikuisen ohjauksessa ja jotta lapsen toimintakyvystä saadaan mahdollisimman realistinen käsitys. Suunnittelet ja suosittelet myös yhdessä moniammatillisen työryhmän, lapsen vanhempien ja kuntouttajien kanssa kunkin tutkitun lapsen tai nuoren kuntoutusta ja arkiympäristöissä käytettäviä tukitoimia. Moniammatillisen työryhmän jäsenenä osallistut foniatrian poliklinikan palveluiden kehittämiseen.

Arvostamme vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä oman osaamisen jatkuvaa kehittämistä erityisesti asiakaslähtöisyys huomioon ottaen.

Kelpoisuusehtona on soveltuva yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja laillistettu puheterapeutti.

Alaikäisten kanssa työskentelemään valittavan henkilön tulee esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote.

Toimeen valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on SOTE-sopimus ja työ on kokoaikatyötä. Toimen koeaika on 6 kk. Tehtävän aloitus 1.3.2022.

Lisätietoja tehtävästä antavat johtava puheterapeutti Eliina Kankare, puh. 044 472 9792 tai apulaisylilääkäri Marja Asikainen, puh. 03 311 66831 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Hakuaika päättyy 21.1.2022.

Toimea haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.
Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-FI/Toimipaikat/Tays_Keskussairaala/Hoitoyksikot/Foniatrian_poliklinikka

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat johtava puheterapeutti Eliina Kankare, puh. 044 472 9792 tai apulaisylilääkäri Marja Asikainen, puh. 03 311 66831 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Lisätietoja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja liki miljoonalle suomalaiselle. Hoidamme vuosittain noin 220 000 eri potilasta ja meillä on lähes 8000 työntekijää.


Osoite: Elämänaukio 2, 33520 Tampere
Tampereen yliopistollinen sairaala - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb