Puheterapeutti, määräaikainen - Pirkkalan kunta

Puheterapeutti, määräaikainen

Pirkkalan kunnassa on haettavana puheterapeutin määräaikainen työsuhde 15.4.2020 asti..

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetun puheterapeutin pätevyys (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Edellytämme Valvira-rekisteröintiä ja tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme kokemusta lasten puheterapiatyöstä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta sekä kehittävää työotetta.

Puheterapeutin sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa on Pirkkalan yhteistoiminta-alueella lasten ja nuorten tukipalveluissa, terveyskeskuksessa, lähellä muita lasten ja perheiden parissa työskenteleviä. Puheterapeutin työtä tukee kolmen puheterapeutin oma viikoittain kokoontuva tiimi sekä läheinen moniammatillinen työyhteisö.

Toimessa on mahdollisuus monipuolisiin tehtäviin. Toimenkuvaan kuuluu yhdessä muiden puheterapeuttien kanssa asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, tuen tarpeen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu sekä puheterapiatyön kehittäminen.

Valitun tulee esittää ennen työsuhteen alkua lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työsuhteen täyttämisessä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.
Palkkaus ja työaika KVTES mukainen.

Haastatteluun valittuihin otetaan yhteyttä hakuajan päätyttyä.
Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset esitetään haastattelussa.

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Inka Riepponen puh. 040 133 5684, sähköposti: etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Pirkkalan kunta
Osoite: Pirkkala, 33960 Pirkkala

Pirkkala on yli 19 000 asukkaan kunta, joka työllistää noin 1400 henkilöä. Pirkkala sijaitsee Pirkanmaalla, Tampereen kaupunkiseudulla. Tilastojen mukaan Pirkkala on Suomen vetovoimaisin kunta, jonka asukasluku on 2000-luvulla kasvanut nopeimmin suhteessa väkilukuun. Ikärakenteeltaan nuoressa kunnassa asuu paljon lapsiperheitä, ja väestö on maan kolmanneksi koulutetuinta.
Kuntien asukastyytyväisyystutkimuksessa Pirkkala on sijoittunut viime vuosina kärkikolmikkoon. Tästä kuuluu kiitos henkilöstöllemme, josta haluamme pitää hyvää huolta. Mukavan kokoinen organisaatio antaa työnteolle mielekkäät puitteet, joissa pääset kehittämään osaamistasi. Pirkkalan kunnan arvot – välittäminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja luovuus – näkyvät arjessamme.
Pirkkalan kunta tarjoaa työntekijöilleen monia etuja, kuten esimerkiksi tukea liikuntaharrastuksiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja omaehtoiseen opiskeluun. Olemme savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan