Skip to main content
test
Pysäköinnintarkastajan virka - Turun kaupunki

Haemme palvelukseen pysäköinnintarkastajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden luvat ja valvonta -palvelualueen pysäköinninvalvonta- ja ajoneuvosiirrot -vastuualue huolehtii pysäköintiä ja pysäyttämistä sekä joutokäyntiä koskevien säännösten noudattamisen valvonnasta sekä pysäköintivirhemaksujen ja muiden laissa säädettyjen seuraamusten määräämisestä. Ajoneuvosiirtoyksikkö huolehtii Turun kaupungin alueella ajoneuvojen lähi- ja varastosiirtojen vaatimista toimista. Pysäköintipalvelut ylläpitää kaupungin pysäköintimaksuautomaatteja sekä huolehtii pysäköinnin maksumahdollisuuksien kehittämisestä ja toimivuudesta.

Pysäköinnintarkastajan tehtävänä on valvoa ajoneuvojen pysäköintiä ja pysäyttämistä koskevien säännösten noudattamista sekä ohjata, opastaa ja neuvoa ja tarvittaessa määrätä pysäköintivirhemaksuja ja muita seuraamuksia pysäköintivirheiden ja joutokäyntirikkomusten johdosta. Pysäköinnintarkastajan tehtävään sisältyy tarvittaessa myös ajoneuvonsiirtotehtäviä.

Pysäköinnintarkastajan työ on sekä fyysisesti että psyykkisesti vaativaa. Päivittäin toistuva usean tunnin kävely kovalla alustalla on rasittavaa ja vaatii hyvää fyysistä kuntoa. Tarkkuutta vaativa julkisen vallan käyttöä sisältävä viranomaistyö täytyy pystyä hoitamaan hyvin myös paineen alla. Kyseessä on palveluammatti, jossa ollaan paljon tekemisissä haastavien asiakaspalvelutilanteiden kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on tehtävien hoitamiseen tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus (laki pysäköinninvalvonnasta, 12 §).

Lisäksi edellytetään voimassa olevaa vähintään henkilöauton ajokorttia. Tehtävässä onnistuminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä IT-taitoja.

Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Valituksi tulleen on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon lausunto terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi/organisaatio/palvelukokonaisuudet/kaupunkiympariston-palvelukokonaisuus

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtava pysäköinnintarkastaja Jussi Heinonen p. 040 483 9763 ja valvontakoordinaattori Andreas Nikitin p. 040 621 6723
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.
Sähköisen haun lisäksi kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Lisätietoja

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, luvat ja valvonta, pysäköinninvalvonta ja ajoneuvosiirrot

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurimpia työllistäjiä, jolla on yli 6 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Puolalankatu 5, 20100 Turku

Rekommenderade jobb