Rådgivningsingenjör till byggnadstillsynen - Kirkkonummen kunta

Rådgivningsingenjör till byggnadstillsynen - Kirkkonummen kunta

Byggnadstillsynen i Kyrkslätts kommun söker en rådgivningsingenjör i ordinarie tjänst.

Byggnadstillsynen handhar byggnadstillsynens myndighetsuppgifter genom att övervaka iakttagandet av bestämmelserna som gäller byggande. Byggnadstillsynen handleder och ger råd i byggnadsfrågor, behandlar tillstånd som gäller byggande och övervakar byggande och den byggda miljön.

Behörighetskrav för tjänsten är för uppgiften lämplig högskoleexamen inom byggnadsbranschen eller behörighet enligt övergångsbestämmelsen (MBF 108 §).
Dessutom ska den sökande ha tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom byggnadsplanering och utförande av byggarbeten. Sökanden ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska.

Till rådgivningsingenjörens uppgifter hör behandling av åtgärdstillstånd och tillstånd för miljöåtgärder, beslut om ansvariga arbetsledare och kundrådgivning i ärenden som gäller byggande och ansökning av tillstånd. Tjänstens uppgiftsbeskrivning kan vid behov omarbetas så att den motsvarar sökandens kunskaper och erfarenhet.

Vi förutsätter goda samarbets- och kundbetjäningsfärdigheter, initiativrikedom och förmåga till självständigt arbete. Vi värdesätter tidigare erfarenhet av byggnadstillsynsuppgifter och användning av e-tjänsten Lupapiste.

Vi erbjuder möjligheten att vara med och utveckla byggandet i en växande kommun, ett nära arbetsklimat i en liten organisation och en stabil arbetsgivares förmåner. Kyrkslätt har flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete.

Arbetsvillkoren och lönesättningen för tjänsten fastställs enligt kommunernas tekniska tjänstekollektivavtal. Beroende på erfarenhet är den slutliga lönen inklusive tillägg ca 3 400-3 900 euro. Arbetstiden är 36,75 timmar i veckan.

Personen som väljs ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.
I besättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex månader.
Arbetet kan inledas enligt överenskommelse.

Vi önskar ansökningar i första hand via systemet Kommunrekry på adressen www.kuntarekry.fi senast 14.5.2019 före kl. 12.00 (arbetsnyckel 228583).

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer information ger ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos, tfn 040-525 6690 fornamn.efternamt@kirkkonummi.fi

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska sektorn, Resultatområdet myndighetsverksamhet, Byggnadstillsynen
Adress: Ervastvägen 2, Kyrkslätt

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren