Rådgivningspsykolog - Lohjan kaupunki

Rådgivningspsykolog - Lohjan kaupunki

Vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad rådgivningspsykolog till familjecentret Segel (1.10.2019 - 31.7.2020).

Familjecentret är en sektorsövergripande verksamhetsenhet som utvecklas på nationell basis och producerar klientorienterade tjänster för barn och familjer.
Familjecentret har ett nära samarbete med daghem, skolor och organisationer.
Rådgivningspsykologen arbetar med barn under skolåldern och deras föräldrar.
Den positiva arbetsgemenskapen på familjecentret Segel erbjuder dig en möjlighet att utveckla din egen expertis med familjecentrets övriga team.

Behörighetskravet är behörighet som legitimerad psykolog.
Erfarenhet av arbete med barn och barnfamiljer samt kunskaper i svenska är meriterande.

Lönen fastställs enligt AKTA. Vid tillsättningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska före tillträdet eller inom den överenskomna tiden uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård och ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet I straffregisterlagen.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lojo.fi

Chef(en) för familjecentren Tommila, tfn. 044 374 0006, eija.tommila@lohja.fi
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 30.8.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-203-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Familjecentret
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren