Rakennusalan päätoiminen opettaja - SASKY koulutuskuntayhtymä

SASKY koulutuskuntayhtymän Sastamalan oppilaitoksia ovat Vammalan ammattikoulu, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ja Karkun kotitalous - ja sosiaalialan oppilaitos. Sastamalan oppilaitoksissa opiskelee 800 ammatillista opiskelijaa.

Haemme rakennusalan päätoimista tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 12.8.2019 alkaen. Työskentelypaikkakunta on Sastamala. Päätoimisen tuntiopettajan tehtäviin kuuluu rakennusalan ammatillisten aineiden opetus, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus sekä näyttöjen suunnittelu, ohjaus ja arviointi.

Edellytämme kokonaisvaltaista rakennusalan töiden osaamista ja hyvää käytännön tuntemusta sekä erittäin hyviä yhteistyö- ja tiimitaitoja. Tehtävään valitulla henkilöllä on hyvä ohjauksellinen työote, taitoja toimia erilaisten oppijoiden kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä työkokemusta nuorten/aikuisten parissa tehtävästä opetustyöstä. Eduksi katsotaan hyvät työelämäyhteydet alan yrityksiin ja sidosryhmiin. Opetushenkilöstön kelpoisuudet määräytyvät asetuksen 986/1998 mukaan. Kelpoiseksi katsotaan myös tehtävään soveltuva erikoisammattitutkinto laajalla rakennusalan työkokemuksella vahvistettuna.
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio C, liitteen 1 mukaisesti. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräaikaisesti valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Jarkko Vuori p. 0447554433.

SASKY koulutuskuntayhtymä, Sastamalan oppilaitokset
Osoite: Ratakatu 36, 38210 Sastamala

SASKY koulutuskuntayhtymä on yleissivistävää koulutusta ja ammatillista koulutusta järjestävä kuntayhtymä, joka toimii pääasiassa 13 jäsenkuntansa alueella Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Henkilöstöä kuntayhtymän palveluksessa on noin 560.

Tutustu työnantajaan