Rakennusalan tuntiopettaja - Åbo stad, Bildningssektorn

Rakennusalan tuntiopettaja

Haemme päätoimista rakennusalan tuntiopettajaa Turun ammatti-instituuttiin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2019 lukien.

Tehtävään kuuluu rakennusalan perustutkinnon ammatillisten aineiden opetus.

Palkkaus- ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio C, liitteen 1 mukaisesti. Työaika on ammatillisten oppilaitosten vuosityöaika.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksinen) mukaan. Edellytämme soveltuvaa insinöörin (AMK) tutkintoa. Liikenneopettajan pätevyys ja maanrakennuskoneiden tuntemus katsotaan eduksi.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä esitettävä itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Virkasuhteessa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.turkuai.fi

Henry Koskinen, p. 040 1456 938, etunimi.sukunimi@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Turun ammatti-instituutti, Kirjaamo, PL 955, 20101 Turku.

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Turun ammatti-instituutti
Osoite: Hamppukatu 2, 20740 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan